Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 251 din 24 noiembrie 2022 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al comunei Măicănești a sectorului de drum județean DJ 204 B de la km. 2+700 la km. 3+500 ”

Hotărârea nr. 250 din 24 noiembrie 2022 privind „Trecerea din domeniul public al județului Vrancea în domeniul public al comunei Vulturu, a imobilului teren, în suprafața de 70.554 ha situat in comuna Vulturu, județul Vrancea „

Hotărârea nr. 249 din 24 noiembrie 2022 privind „Trecerea din domeniul privat al Județului Vrancea în domeniul public al Județului Vrancea a imobilului Policlinica Stomatologică ”

Hotărârea nr. 248 din 24 noiembrie 2022 privind „ Retragerea dreptului de administrare conferit Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, asupra imobilului Corp 1 - Secţie Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie, situat în municipiul Focșani, strada Comisia Centrală numărul 15B, aflat in domeniul public al Judetului Vrancea „

Hotărârea nr. 247 din 24 noiembrie 2022 privind „Retransmiterea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” Focșani a imobilului Secția Pneumoftiziologie – Corp C1, identificat în CF 62545 Focşani”

Hotărârea nr. 246 din 24 noiembrie 2022 privind „Actualizarea valorii de inventar a imobilului Secția Pneumoftiziologie –identificat în CF 62545 Focşani”

Hotărârea nr. 245 din 24 noiembrie 2022 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare adăpost pentru animale în comuna Vizantea-Livezi”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 244 din 24 noiembrie 2022 privind „Rămânerea în administrarea Consiliului Județean Vrancea a imobilului Galeriile de Artă Focșani”

Hotărârea nr. 243 din 24 noiembrie 2022 privind „Declararea de interes public județean și de utilitate publică a terenurilor în suprafață totală de 465449 mp, situate în comuna Garoafa, în vederea construirii obiectivului de interes județean și de utilitate publică Parc Industrial Vrancea”

Hotărârea nr. 242 din 24 noiembrie 2022 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 241 din 24 noiembrie 2022 privind „Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”

Hotărârea nr. 240 din 24 noiembrie 2022 privind „Actualizarea componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 239 din 7 noiembrie 2022 privind „Modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidența a persoanelor din județul Vrancea”

Hotărârea nr. 238 din 7 noiembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, L = 34 km”

Hotărârea nr. 237 din 7 noiembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare D.J. 205J intersecţie D.J. 204E (Panciu)- intersecție D.J. 205H (Moviliţa), km. 0+000-7+270” L=7,27 km”, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 236 din 7 noiembrie 2022 privind „„Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vârteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108712”

Hotărârea nr. 235 din 20 octombrie 2022 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Investiții în capacități de producere energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020, Axa prioritară 11 - Măsuri de îmbunătățiri a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectiv specific 11.2 - Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale."

Hotărârea nr. 234 din 20 octombrie 2022 privind „ Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 233 din 20 octombrie 2022 privind „ Repartizarea pe Unități Administrativ Teritoriale din județul Vrancea a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, previzionate pe anii 2023 – 2026”

Hotărârea nr. 232 din 20 octombrie 2022 privind „ Modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 213 din 20 septembrie 2022”

Hotărârea nr. 231 din 20 octombrie 2022 privind „ Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după elaborarea documentației tehnico-economice la faza de Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”

Hotărârea nr. 230 din 20 octombrie 2022 privind „ Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea"

Hotărârea nr. 229 din 20 octombrie 2022 privind „ Majorarea valorii dotărilor ce se vor achiziționa în cadrul proiectului "Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci - cod LMI VN-II-m-B-06430"

Hotărârea nr. 228 din 20 octombrie 2022 privind „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de consolidare necesare pentru refacerea condițiilor de circulație pe DJ 205 L intre km 0+000 - km 5+700 in comuna Vrâncioaia, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 227 din 20 octombrie 2022 privind „ Retragerea titlului de „ Cetăţean de onoare al județului Vrancea”, acordat domnului Bacinschi Decebal – Gabriel”

[gtranslate]