Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 76 din 7 aprilie 2022 privind „Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 75 din 7 aprilie 2022 privind „Retragerea dreptului de administrare D.G.A.S.P.C. Vrancea, asupra imobilelor C1, C2, C3, C4 situate în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 52”

Hotărârea nr. 74 din 7 aprilie 2022 privind „Darea în administrare Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a imobilului aflat în domeniul privat al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 13”

Hotărârea nr. 73 din 7 aprilie 2022 privind „Darea în administrare Serviciului Public Județean ,,Salvamont’’ Vrancea a terenului aferent Bazei Salvamont Nistorești în suprafața de 1.727 mp. număr cadastral 50095”

Hotărârea nr. 72 din 7 aprilie 2022 privind „Darea în administrare Serviciului Public Județean ,,Salvamont” Vrancea a terenului aferent Bazei Salvamont Păulești în suprafața de 6.305 mp, număr cadastral 50006”

Hotărârea nr. 71 din 7 aprilie 2022 privind „Trecerea din domeniul public al județului Vrancea, în domeniul privat al județului Vrancea în vederea radierii, a corpurilor C2 și C3 aferente imobilului Biblioteca Judeteana ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea”

Hotărârea nr. 70 din 7 aprilie 2022 privind „Trecerea din domeniul public al județului Vrancea în domeniul privat al județului Vrancea în vederea radierii, a corpului C2 aferent imobilului Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea”

Hotărârea nr. 69 din 7 aprilie 2022 privind „Aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului de prevenire și reducere a consumului de substanțe psihoactive “Eu, tu, noi, liberi!” în județul Vrancea”

Hotărârea nr. 68 din 7 aprilie 2022 privind „Modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea”

Hotărârea nr. 67 din 7 aprilie 2022 privind "Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea"

Hotărârea nr. 66 din 17 martie 2022 privind „Constatarea încetării de drept a calității de consilier judeţean a domnului Marin Laurențiu-Daniel”

Hotărârea nr. 65 din 17 martie 2022 privind ”Aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Studiu de fezabilitate şi a participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități cu proiectul „Amplasare și punere în funcțiune a 6 stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în județul Vrancea”

Hotărârea nr. 64 din 17 martie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108712”

Hotărârea nr. 63 din 17 martie 2022 privind „Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de refacere a elementelor și dispozitivelor de preluare a apelor pluviale pe D.J. 204E punctul Agro Class S.R.L., satul Haret, orașul Mărășești, orașul Panciu, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 62 din 17 martie 2022 privind ”Declararea imobilului stație de sortare și transfer deșeuri, identificat conform cărții funciare nr. 52775, ca fiind bun de uz și interes public județean în vederea atestării”

Hotărârea nr. 61 din 17 martie 2022 privind „Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă unui număr de 81 arbori cu un volum brut de 337,04 m.c. aflată în zona limitrofă a drumului județean DJ 205B”

Hotărârea nr. 60 din 17 martie 2022 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici”, cod SMIS 117367, actualizarea devizului general, precum și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 59 din 17 martie 2022 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico - economici si a devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 58 din 17 martie 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Executarea rețelei de distribuție oxigen medical pentru 50 posturi la secția Pneumoftiziologie a Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focşani”

Hotărârea nr. 57 din 17 martie 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Consolidare şi restaurare Sală de lectură a Bibliotecii Judeţene Vrancea situată în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, situat în str. Maior Gh. Sava nr.4B”

Hotărârea nr. 56 din 17 martie 2022 privind „Retragerea dreptului de administrare atribuit D.G.A.S.P.C. Vrancea, prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 5/2003, asupra imobilului C10 situat în municipiul Focșani, strada Cuza Vodă numărul 56, pe durata lucrărilor ce se vor realiza la acesta în cadrul proiectului ”Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna„ cod SMIS 137387”

Hotărârea nr. 55 din 17 martie 2022 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al comunei Dumitrești a sectorului de drum județean DJ 204P de la km 27+250 la km 34+245, situat în intravilanul și extravilanul comunei Dumitrești, pe o perioadă de 72 de luni în vederea efectuării unor lucrări de modernizare”

Hotărârea nr. 54 din 17 martie 2022 privind „Inventarierea imobilului identificat cu nr. M.F. 36279 - Garaje situat în Municipiul Focșani în domeniul public al județului Vrancea și darea în administrare Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 53 din 17 martie 2022 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Boghești, Consiliul Local Răstoaca, Consiliul Local Broșteni, Consiliul Local Câmpuri, Consiliul Local Tâmboești, Consiliul Local Tănăsoaia, Consiliul Local Vânători, Consiliul Local Străoane, Consiliul Local Urechești, Consiliul Local Tifești și Consiliul Local Jitia pentru anul 2022””

Hotărârea nr. 52 din 17 martie 2022 privind „Aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Vrancea, pentru anul 202”

[gtranslate]