Institutii Subordonate

Înapoi
imagine de fundal

Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, a fost înfiinţat în anul 1981 sub denumirea de Şcoala Specială.

Şcoala noastră are ,,porţile deschise” pentru toţi copiii, indiferent de etnie, religie, situaţie materială, oferindu-le şanse egale pentru educaţie.

 Unitatea pune în centrul întregii activităţi copilul, cu capacităţile, înclinaţiile şi nevoile lui, căutând ca acesta să se dezvolte în aşa fel încât fiecare să se simtă folositor, să creadă în puterile lui de a răzbate în viaţă prin ceea ce este.

 Centrul  asigură instrucţie şi educaţiei pentru copii cu vârste cuprinse între 6 şi 22 de ani, distribuiţi pe următoarele niveluri ale învăţământului preuniversitar: primar, gimnazial şi profesional, nivel de calificare III – specializarea confecţioner produse textile.

Astfel, unitatea pune la dispoziţia copiilor un local modern, dotat cu:

  • săli de clasă spaţioase;
  • atelier de croitorie, dotat cu utilaje de ultimă generaţie;
  • laborator de informatică;
  • cabinete de logopedie;
  • cabinet medical.

Pe perioada şcolarizării elevele Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, beneficiază de cazare în dormitoare intimizate a câte 4 paturi, precum şi de hrană pregătită de personal calificat, în incinta unităţii.

La C.S.E.I. Mihălceni, educaţia specială este asigurată de cadre didactice calificate şi devotate activităţii de învăţământ cu elevele care prezintă cerinţe educative speciale, de personal didactic auxiliar şi de personal nedidactic.