Institutii Subordonate

Înapoi
imagine de fundal

Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, a fost înfiinţat în anul 1981 sub denumirea de Şcoala Specială.

Şcoala noastră are ,,porţile deschise” pentru toţi copiii, indiferent de etnie, religie, situaţie materială, oferindu-le şanse egale pentru educaţie.

 Unitatea pune în centrul întregii activităţi copilul, cu capacităţile, înclinaţiile şi nevoile lui, căutând ca acesta să se dezvolte în aşa fel încât fiecare să se simtă folositor, să creadă în puterile lui de a răzbate în viaţă prin ceea ce este.

 Centrul  asigură instrucţie şi educaţiei pentru copii cu vârste cuprinse între 6 şi 22 de ani, distribuiţi pe următoarele niveluri ale învăţământului preuniversitar: primar, gimnazial şi profesional, nivel de calificare III – specializarea confecţioner produse textile.

Astfel, unitatea pune la dispoziţia copiilor un local modern, dotat cu:

  • săli de clasă spaţioase;
  • atelier de croitorie, dotat cu utilaje de ultimă generaţie;
  • laborator de informatică;
  • cabinete de logopedie;
  • cabinet medical.

Pe perioada şcolarizării elevele Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, beneficiază de cazare în dormitoare intimizate a câte 4 paturi, precum şi de hrană pregătită de personal calificat, în incinta unităţii.

La C.S.E.I. Mihălceni, educaţia specială este asigurată de cadre didactice calificate şi devotate activităţii de învăţământ cu elevele care prezintă cerinţe educative speciale, de personal didactic auxiliar şi de personal nedidactic.

ANUNȚ IMPORTANT !

În intervalul 25 octombrie - 10 noiembrie 2021, accesul persoanelor în incinta Consiliului Județean Vrancea (cu excepția angajaților) este permis doar celor care:

  1. fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, fapt ce poate fi dovedit prin scanarea codului QR;
  2. prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
  3. se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, fapt dovedit prin adeverință de la medicul de familie sau document emis de Direcția de Sănătate Publică.

În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,
dovada se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2.

Nota: Documentele verificate nu se păstrează în sistemul de date al Consiliului Județean Vrancea, ele fiind returnate persoanelor verificate. 

Cererile, petitiile si orice alte documente sau informatii pot fi solicitate telefonic:

Sau in scris la:

Modalitatea de depunere online a documentelor poate fi accesată la linkul https://cjvrancea.ro/modalitatea-de-depunere-a-documentelor-online

Vă mulțumim pentru înțelegere!