Institutii Subordonate

Înapoi
imagine de fundal

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Elena Doamna” Focșani

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU  EDUCAŢIE INCLUZIVĂ

„ELENA DOAMNA”

Str. Cuza Vodă nr. 56 Focşani – Vrancea

Tel./fax: 0237626769

e-mail: csielenadoamna@yahoo.com

web: www.cseielenadoamna.ro

ORGANIGRAMA, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare.

Istoria Centrului Școlar pentru Educație  Incluzivă ”Elena Doamna” se confundă cu însăși istoria învățământului special din România , care-și are originea în fapte de mare generozitate ale unor personalități din sec. al XIX-lea, care au ctitorit așezăminte pentru ocrotirea copiilor orfani sau abandonați.

Inițiativa  înființării unui astfel de azil aparține generalului Carol Davila. Carol Davila în calitate de inspector general al Serviciului Sanitar din Romania, întocmește în 1860 un proiect de lege privitor la înființarea unei Direcții de Asistență Publică pentru copiii orfani, în care prevede și problemele îngrijirii și educării copiilor surdo-muți, a copiilor debili mintali și a celor orbi din naștere.

In 1861,  Elena Cuza, face o vizită la azilul din Cotroceni a lui Davila si rămâne impresionată de cele văzute și adresează o scrisoare președintelui Consiliului de Miniștri în urma căreia se construiește un local propriu destinat creșterii orfanilor. In anul 1863, conform dorinței Doamnei Elena, au fost aduse 39 de fete de la Institutul „Gregorian” din Iași si odată cu ele și un număr de copii surdo-muți. Astfel apare in cadrul Azilului „Elena Doamna” primul colectiv de băieți surdo-muți constituit într-o secție aparte. Acesta este nucleul din care se va dezvolta treptat cea dintâi școala specială de stat pentru instruirea și educarea copiilor lipsiți de auz din țara noastră. Din anul 1887 învățământul special trece în grija statului.  

 elena cuza placa comemorativa centenar

 

 

În toamna anului 1895 clasele de băieţi sunt mutate la Focşani unde fusese construit edificiul pentru Orfelinatul de Surdo – Muţi. Şcoala devine mixtă în anul 1960 prin transferarea la Focșani a fetelor de la Școala specială de fete din Brăila.      Prin înfiinţarea grădiniţei pentru copiii deficienţi de auz, în anul 1963, şcoala reuşeşte să cuprindă întregul ciclu de învăţământ de la vremea respectivă.

Din anul 1983 şcoala funcţionează în actualul complex. Ca urmare a dezvoltării sistemului de învăţământ, în anul 1999 a luat fiinţă prima clasă de liceu, cu profilul ştiinţele naturii, iar în anul 2004 s-a înfiinţat şcoala postliceală cu profilul optică medicală.

Astfel, şcoala are astăzi toate nivelurile de învăţământ: grădiniţă, învăţământ primar, gimnazial, liceal teoretic, profesional și postliceal, fiind singura școală din țară cu toate nivelurile de învățământ. . În anul 2006 Școala Specială pentru Surzi s-a transformat în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Elena Doamna”, având astăzi peste 300 de elevi.  

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Elena Doamna” Focşani asigură servicii în următoarele domenii:

– educaţie specială şi specializată pentru copiii cu deficienţe senzoriale – de auz;

– educaţie specială şi specializată a copiilor cu dificultăţi de învăţare, dezvoltare / adaptare, tulburări de limbaj, tulburări de comportament/socioafective;

– educaţie specială şi specializată a copiilor cu tulburări de spectru autist.

pentru:

 

  1. Învăţământ preşcolar
  2. Învăţământ primar
  3. Învăţământ gimnazial
  4. Învăţământ liceal – Profil real – Filiera teoretică – Specializarea: Ştiinţe ale naturii – învăţământ de zi, clasele  IX- XII
  5. Învăţământ Profesional– Domeniul Industrie textilă şi pielărie – Calificarea – Confecţioner produse textile – învăţământ de zi, clasele  IX- XII
  6. Învăţământ postliceal – învăţământ de zi – durata 3 semestre,   profil optică medicală, specializarea – optician,  nivel 5 de calificare

Aceste servicii vizează formarea și dezvoltarea unor deprinderi, atitudini și competențe de  bază, ca premise ale unei bune integrări socio-profesionale, ținând cont de potențialul individual al beneficiarilor. Evaluarea și asigurarea calității este o parte integrantă a acțiunii  de dezvoltare instituțională, vizând orientarea dezvoltării unității noastre școlare, în sensul creșterii calității serviciilor educaționale, de intervenție terapeutic recuperatorie și de profesionalizare,  oferite într-o continuă adaptare la standardele de calitate, nevoile și așteptările beneficiarilor și ale comunității locale.

Adresa: Focsani, Str.Cuza Voda nr.56

Deschide in Google Maps

Director: Prof. Cherciu Ioana , tel: 0726 167011

Date de contact:

Tel/fax: 0237.626.769
email: csielenadoamna@yahoo.com

Director adjunct: prof. Bernovici Petronela, tel: 0734 413561