Serviciul Public Exploatarea Sistemelor Rurale de Alimentare cu Apă Vrancea

Înapoi

Director: Nagâţ Dumitru

Date de contact:
Adresa: Focşani, str. Cuza – Vodă nr. 50
Tel/fax: 0237/210263, 210265
E-mail: spesraav@yahoo.com

    Serviciul Public Exploatarea Sistemelor Rurale de Alimentare cu Apă Vrancea este instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică şi funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea.
Infiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 6 / 2004 are ca obiect de activitate exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare, executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi instalaţii, prestări servicii şi închirieri utilaje.
Serviciul are în administrare, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Vrancea, şaptesprezece sisteme de alimentare cu apă : Boloteşti, Năneşti (Călieni), Cândeşti, Cârligele, Ciorăşti, Câmpuri, Dumbrăveni, Goleşti, Gura Caliţei, Jariştea, Măicăneşti, Gugeşti (Oreavu), Rugineşti, Străoane, Suraia, Tătăranu, Vulturu.
Sistemele de alimentare cu apă cuprind : foraje – 39 , reţele aducţiune – 4.483 m, reţele distribuţie – 344.641 m, staţii de tratare – 24 ( 19 dezinfecţie – clorare, 2 deferizare + demanganizare, 2 reducere amoniu, 1 clorare – deferizare), staţii de pompare – 28 , rezervoare – 27 (9095 mc), localităţi – 35, populaţie – 58.440, branşamente – 9250 , grad contorizare 100%.
Serviciul asigură funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă continuu, la parametri optimi, în condiţii de siguranţă şi calitate precum şi realizarea branşamentelor individuale în curţi.
Activitatea se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciilor publice aprobat de Consiliul Judeţean Vrancea şi A.N.R.S.C. Bucureşti.
Toate sistemele sunt autorizate din punct de vedere sanitar, al protecţiei muncii, de gospodărire a apelor, de mediu, pentru deţinerea şi operarea substanţelor periculoase şi respectă cerinţele impuse de legislaţia în vigoare.Raport de activitate