Hotărârile autorității deliberative

назад

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr 199 din 23 septembrie 2021 privind "Aprobarea cofinanțării de către Județul Vrancea a proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Vrancea - etapa a III-a, în perioada 2021-2027"

Hotărârea nr 198 din 23 septembrie 2021 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204D, sector Vulturu-Hânguleşti-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr 197 din 23 septembrie 2021 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, km.1+405,peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării ”

Hotărârea nr 196 din 23 septembrie 2021 privind ,,Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste paraul Zabala la Nereju, km. 29+541, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 28+500, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea”

Hotărârea nr 195 din 23 septembrie 2021 privind „Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste paraul Monteoru la Nereju, km. 31+150, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 31+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea ”

Hotărârea nr 194 din 23 septembrie 2021 privind ,,Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D peste pârâul Bălașa la Nereju, km. 30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea”

Hotărârea nr 193 din 23 septembrie 2021 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare si modernizare DJ 205L, sector DN 2D-Negrilesti, km.18+152-km. 21+552, L=3,40km., comuna Negrilesti, judetul Vrancea

Hotărârea nr 192 din 23 septembrie 2021 privind "Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului și a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții ,,Continuare de lucrări pentru modernizare D.J. 205D, Valea Sării - Năruja - Paltin - Nereju - Brădăceşti, km. 0+000 - km. 34+000”

Hotărârea nr 191 din 23 septembrie 2021 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D , scurgere la Paltin km. 17+544, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.16+600 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, județul Vrancea”

Hotărârea nr 190 din 23 septembrie 2021 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Tulburea, la Paltin km.18+835, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, jud. Vrancea ”

Hotărârea nr 189 din 23 septembrie 2021 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.19+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr 188 din 23 septembrie 2021 privind ”Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Olari la Paltin km. 19+066, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 17+400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 187 din 15 septembrie 2021, privind ,,Modificarea anexei 21- Lista unor activități finanțate din capitolul 54.2A.50- “Alte servicii publice generale” la Hotararea Consiliului Județean Vrancea nr. 184/16.08.2021, in anul 2021 ”

Hotărârea nr. 186 din 15 septembrie 2021, privind „Aprobarea taxei de scolarizare, a taxei pentru cursurile din perioada vacantelor scolare si a taxei pentru semestrul pregatitor pentru anul şcolar 2021-2022 la Şcoala Populara de Arta din cadrul Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 185 privind 1 „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 184 din 16 august 2021 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 182 din 16 august 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Ploscuțeni și finanțate din bugetul local al U.A.T. Ploscuțeni, pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 181 din 16 august 2021 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare DJ 205L, sector DN 2D Negrilești, km 18+152-km 21+552, L=3.40 km, comuna Negrilești, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 180 din 16 august 2021 privind „Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 223 arbori cu un volum brut de 243,50 m.c. situați pe amplasamentul terenului identificat în cartea funciară nr. 51737 din comuna Soveja și aflat în domeniul public al U.A.T. județul Vrancea, în vederea valorificării”

Hotărârea nr. 179 din 16 august 2021 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Construire Parc Industrial Vrancea”

Hotărârea nr. 178 din 16 august 2021 privind „Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de soluții informatice integrate – Registru Agricol – la nivelul județului Vrancea, zona Nord-Vest, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunei Vrâncioaia”

Hotărârea nr. 177 din 16 august 2021 privind „Participarea Consiliului Județean Vrancea la realizarea în comun cu Asociația GrowUp Project a ”Festivalului Internațional de book-trailere „BOOVIE”

Hotărârea nr. 176 din 16 august 2021 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 175 din 16 august 2021 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia Județeană Vrancea în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (COJES)”

[gtranslate]