Консультативный совет по проблемам молодежи

назад
imagine de fundal

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret este structură consultativă pentru probleme de tineret, fără personalitate juridică şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Vrancea, în baza prevederilor art.3, art.4 şi ale art.10 alin. (1), (3) din Legea tinerilor nr. 350/2006. Îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 83/31 mai 2017 şi în conformitate cu reglementările legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret reprezintă forul consultativ pe lângă Consiliul Judeţean Vrancea, care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului, la nivel judeţean.

Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanţi ai structurilor de tineret care îşi desfăşoară activitatea la nivelul Judeţului Vrancea.

Principalele domenii de lucru abordate de CCPT sunt: cultură, educaţie – tineret, ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat, participare la activităţi de voluntariat, sport, sănătate și mediu.

Președintele ales al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret este domnul Cristian Dănuț, vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea. Secretariatul structurii este asigurat de domnul Adam Mircea, consilier judetean.

Contact: adam_mircea2007@yahoo.com

 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 — postat 13.09.2018

*****************

ANUNȚ DE PARTICIPARE — PROPUNERE DE PROIECTE

ANUNȚ DE PARTICIPARE

CERERE DE ADEZIUNE

MANDAT DE REPREZENTARE

HOTĂRÂREA nr. 33 din 7 martie 2018 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2018, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: educație, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat si sport, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005

HOTĂRÂREA nr. 84 din 31 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru activități nonprofit de interes județean

HOTĂRÂREA nr. 83 din 31 mai 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, pe langă Consiliul Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA NR. 108 din 19 iulie 2017 privind desemnarea consilierilor judeţeni care vor face parte din Consiliulul Consultativ pentru Probleme de Tineret, care functioneaza pe langa Consiliul Judetean Vrancea

 

 

[gtranslate]