Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri 2024

Înapoi
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
1 11/01/2024 Aprobarea reţelei şcolare de învățământ special din judeţul Vrancea, pentru anul școlar 2024–2025 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
2 11/01/2024 Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Vrancea a fondului la dispoziția Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2024, precum şi sumele defalcate din TVA și impozitul pe venit previzionat pe anii 2025 - 2027 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
3 16/01/2024 Încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Vrancea, Colegiul Național “Unirea” Focșani, Colegiul Național “Al. I. Cuza” Focșani și Centrul Județean de Excelență Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
4 16/01/2024 Aprobarea depunerii proiectului „Campanie de conștientizare privind importanța colectării selective în județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de proiect Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
5 18/01/2024 Actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aparținând domeniului public al județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
6 18/01/2024 Darea în administrare a unui bun imobil din domeniul public al Județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
7 18/01/2024 Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități aflat în domeniul public al județului Vrancea, ca urmare a actualizării documentațiilor cadastrale Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
8 18/01/2024 Trecerea imobilului Spital de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni - Secția Dumitrești, identificat în CF 50188 Dumitrești din domeniul public al comunei Dumbrăveni, în domeniul public al Județului Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
9 18/01/2024 Trecerea imobilului Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, identificat în CF 53361 Dumbrăveni și CF 53362 Dumbrăveni din domeniul public al comunei Dumbrăveni în domeniul public al Județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
10 19/01/2024 Transmiterea în administrarea Muzeului Vrancei a imobilului „Muzeu-Secția de istorie” și a imobilului „Muzeu-Secția științele naturii și acvariu” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
11 19/01/2024 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICA și LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 și C7, STR. CUZA VODA NR. 56” cod SMIS: 118520, Str. Cuza Vodă, nr. 56 – Focșani, Jud. Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
12 19/01/2024 Actualizarea componenței Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială si Protecția Copilului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
13 19/01/2024 Transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a corpurilor C1, C2 și C4 aferente imobilului Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
14 19/01/2024 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpul C10 al Centrului școlar pentru educație incluzivă Elena Doamna din strada Cuza Vodă numărul 56, municipiul Focșani, județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
15 19/01/2024 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești - Făurei, Precistanu - Balta Raţei - Mircesti şi DJ 204D - Mândrești - DN 23” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
16 19/01/2024 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
17 19/01/2024 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati”, sat Petrești, comuna Avantor, județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
18 19/01/2024 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători" Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
19 19/01/2024 Aprobarea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare și aprobarea sumei forfetare pe zi, acordată elevilor din județul Vrancea care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciului de transport public Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
20 19/01/2024 Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gologanu, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Cârligele, pentru anul 2024 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
21 19/01/2024 Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
22 19/01/2024 Aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2023 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019 – 2023 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
23 26/01/2024 Aprobarea modificării Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, comuna Movilita inclusiv a stației de sortare, a stației de compostare si a stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra și Gugești Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
24 06/02/2024 Inființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Măicănești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
25 06/02/2024 Inființarea Centrului de Zi Dumbrăveni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
26 06/02/2024 Inființarea Centrului de Zi Odobești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
27 06/02/2024 Inființarea Centrului de Zi Panciu în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
28 06/02/2024 Inființarea Locuinței minim Protejate 1 Dumbrăveni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
29 06/02/2024 Inființarea Locuinței minim Protejate 1 Odobești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
30 06/02/2024 Inființarea Locuinței minim Protejate 1 Panciu în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea