Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2023

Înapoi
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
1 04/01/2023 Modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 297 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea modalităților de efectuare a serviciului public de transport județean de persoane efectuat prin curse regulate în județul Vrancea, începând cu data de 1 ianuarie 2023 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
2 04/01/2023 Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2023, precum şi sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2024 – 2026 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
3 06/01/2023 Stabilirea tarifelor de călătorie, atribuirea și emiterea licențelor de traseu, provizorii, operatorilor de transport selectați în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de intenție din data de 30.12.2022, pentru traseele din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 – 2028 și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
4 18/01/2023 Declararea terenului în suprafață totală de 1644 mp și a corpului C1 în suprafață de 51,84 mp, situate în comuna Răcoasa, sat Mărăști, ca bunuri de uz și de interes public județean Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
5 18/01/2023 Aprobarea documentației tehnico - economice, la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
6 18/01/2023 Aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea pentru anul 2023 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
7 18/01/2023 Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul școlar 2023– 2024 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
8 18/01/2023 Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2023–2024 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
9 18/01/2023 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
10 18/01/2023 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205B, peste râul Șușița, localitatea Satu Nou, oraș Panciu, județul Vrancea, L=155,0 m, km 49+870” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
11 18/01/2023 Aprobarea documentației tehnice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție Amenajare spaţiu – Imobil corp clădire Pavilion Interne – Pediatrie (fost spital orăşenesc Odobeşti), în vederea înfiinţării „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Odobeşti” şi branşament/racordare apă-canal, gaze naturale, energie electrică” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
12 18/01/2023 Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngriire și Asistență Măicănești – Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități si altor Persoane Vulnerabile Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
13 18/01/2023 Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Vintileasca, Consiliul Local Gologanu, Consiliul Local Slobozia Bradului, Consiliul Local Țifești, Consiliul Local Spulber, Consiliul Local Bordești, Consiliul Local Bolotești, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Reghiu, Consiliul Local Milcovul, Consiliul Local Pufești, Consiliul Local Golești, Consiliul Local Broșteni, Consiliul Local Ruginești, Consiliul Local Gura Caliței pentru anul 2023 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
14 18/01/2023 Aprobarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului Vrancea, pentru perioada 2022 – 2027 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
15 18/01/2023 Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Odobești – Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități și alte Persoane Vulnerabile Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
16 18/01/2023 Transmiterea imobilului Punct de ambulanță Odobești, din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Orașului Odobești Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
17 19/01/2023 Elaborarea documentației necesare pentru proiectul „Dotarea școlilor speciale din subordinea Consiliului Județean Vrancea, a cabinetelor de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 15 – Educație Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
18 19/01/2023 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
19 19/01/2023 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile limită județ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejița -Tâmboești – Bordești, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T” cod SMIS 108709 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
20 19/01/2023 Aprobarea Raportului anual nr. 1063 din 17.01.2023 privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2022 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019 – 2023 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
21 19/01/2023 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,LUCRARI NOI DE CONSOLIDARE A AMPRIZEI DRUMULUI SI A ZONEI DE SIGURANTA AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII „CONTINUARE DE LUCRARI PENTRU MODERNIZARE DJ205D, VALEA SARII – NARUJA – PALTIN – SPULBER – NEREJU – BRADACESTI, KM 0+000 – KM 34+000, L = 34KM” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
22 19/01/2023 Aprobarea Regulamentului privind acordarea finanțării nerambursabile persoanelor fizice sau juridice, fără scop patrimonial

Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
23 19/01/2023 Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2023 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
24 19/01/2023 Aprobarea încheierii Protocolului de colaborare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
25 19/01/2023 Aprobarea Proiectului tehnic pentru ”Închiderea depozitului de deșeuri nepericuloase clasa B Haret-Județul Vrancea- celula 1 și monitorizarea post-închidere a depozitului ecologic” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
26 19/01/2023 Înființarea Centrului de zi (CZ) Câmpineanca în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
27 19/01/2023 Înființarea Locuinţei Minim Protejate (LmP) 1 Câmpineanca în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
28 19/01/2023 Înființarea Locuinţei Minim Protejate (LmP) 2 Câmpineanca în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
29 19/01/2023 Înființarea Locuinţei Minim Protejate (LmP) 3 Câmpineanca în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
30 19/01/2023 Înființarea Locuinței Protejate „VENUS” Mărăşeşti în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea