Proiect în curs de implementare

Înapoi
imagine de fundal

”Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi”

Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Data: septembrie 2023

UAT Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi”, cod 21, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație\ Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, în cadrul apelului ”Microbuze electrice pentru elevi”.

Valoarea totală a proiectului este de 35.908.916,40 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din PNRR este de 35.905.346,40 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Vrancea.

Obiectivul specific al proiectului: îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, cu precădere în zonele izolate, cu populație scăzută, prin achiziționarea a 24 microbuze cu capacitate de 16+1 locuri.

Durata de implementare a proiectului: de la data de 13.09.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31.12.2024.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0237.213.057;

E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Doamna Mihaela Oprișan – Manager de proiect

 

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/