Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Tehnologia informaţiei şi comunicării pentru consiliere în carieră

Proiectul, in valoare de 125.545 euro aprox. 564.952,5 lei a fost depus in data de 30 aprilie 2014 in cadrul Programului ERASMUS+.
Perioada de implementare a proiectului a fost 01.09.2014 – 31.08.2016, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea avand, în cadrul proiectului, calitatea de lider. Partenerii selectaţi in cadrul proiectului sunt: Consiliul Judeţean Vrancea, Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea, European Asociation for Career Guidance (Cipru), Com2go Ltd (Cipru), Izglitibas Inovaciju Parneses Centrs (Education Innovation Transfer Centre – Letonia).

Scopul Proiectului:
dezvoltarea instituţională a Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea prin schimbul de experienţă şi expertiză cu partenerii internaţionali şi dezvoltarea serviciilor de consiliere în carieră furnizate de instituţie.

Obiectivele proiectului au vizat dezvoltarea unei platforme online pentru consilierea în carieră a elevilor; dezvoltarea unor resurse educaţionale deschise utilizate de consilierii şcolari în consilierea în carieră a elevilor din judeţ; dezvoltarea unor documente specifice activităţii de consiliere în carieră: ghid de consiliere în carieră, curriculum specific, metodologie de realizare a activităţilor de consiliere în carieră; dezvoltarea unor instrumente digitale de auto-evaluare pe care elevii le pot utiliza în activităţile de orientare şi consiliere în carieră si dezvoltarea resurselor umane ale tuturor instituţiilor partenere prin participarea la programe comune de formare.
Contractul de finantare a fost semnat in luna noiembrie 2014 si proiectul se afla in prezent în perioada de sustenabilitate.