Proiect în curs de implementare

Înapoi
imagine de fundal

Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean – TEN-T

 

  1. ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Budeşti, Coteşti, Blidari, Bonţeşti, Dălhăuţi, Faraoanele, Râmniceanca, Beciu, Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”

 

Valoarea totală a proiectului este de 108.547.817,35 lei din care:

– 107.325.044,75 lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului, adică 91.226.288,04 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din  Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 13.952.255,81 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 2.146.500,90 lei valoarea cofinanţării eligibile a Consiliului Judeţean Vrancea.

 

Obiectivul principal al proiectului este creşterea nivelului de accesibilitate a oraşului Odobeşti şi a comunelor Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Coteşti, Cîrligele şi Vîrteşcoiu la reţeaua TEN-T – drum european E 85, prin reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 205B.

Prin implementarea proiectului se vor moderniza 29,7 km din drumul judeţean DJ 205B, se vor reabilita şi moderniza şapte poduri, ceea ce va determina îmbunătăţirea parametrilor drumului modernizat, astfel:

– va creşte viteza de deplasare pe sectorul de drum judeţean reabilitat cu 62% ;

– va creşte capacitatea portantă a drumului judeţean DJ 205B la clasa de trafic IV ;

– va creşte gradul de siguranţă rutieră, prin lucrări de refacere a marcajelor, a indicatoarelor rutiere, prin realizarea parapetelor metalice cu nivel de protecţie ridicat, prin realizarea semnalizării verticale şi orizontale.

 

Rezultatele previzionate sunt:

– Modernizarea a 29,7 km din drumul judeţean DJ 205B

– Amenajarea a 60 de staţii care vor deservi transportul public de călători

– Execuţia a 40.485 mp trotuare pe toată lungimea drumului din intravilan

– Execuţia a 370 m parapete de protecţie

– Montarea a 347 indicatoare rutiere

– 219 bucăţi indicatoare cu leduri – semnalizare luminoasă

– Execuţia a 88,4 km marcaje longitudinale

– Amenajarea a 37 treceri de pietoni cu semnalizare luminoasă cu panou fotovoltaic.

 

Grupul ţintă

Beneficiari direcţi – Populaţia localităţilor cu acces la DJ 205B (oraşul Odobeşti și comunele Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Coteşti, Cîrligele, Vîrteşcoiu), aproximativ 38.000 locuitori.

Beneficiari indirecţi – Populaţia localităţilor adiacente drumurilor judeţene care se intersectează cu drumul judeţean modernizat DJ 205B, agenţii economici din zona riverană drumului judeţean, participanţii la trafic.

Termenul de finalizare a proiectului este 30.06.2023.

  1. “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile:

Focşani – Goleşti – Vîrteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T”

Valoarea totală a proiectului este de 46.761.868,08 lei din care:

  • 132.116,51 lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului, adică 39.212.299,03 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 5.997.175,15 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 922.642,33 lei valoarea cofinanţării eligibile a Consiliului Judeţean Vrancea.

Obiectivul principal al proiectului este creşterea nivelului de accesibilitate a oraşului Odobeşti şi a comunelor Goleşti, Coteşti, Cîrligele, Cîmpineanca şi Vîrteşcoiu la reţeaua TEN-T – drum european E85, prin reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 205C.

Prin implementarea proiectului se vor moderniza 15 km din drumul judeţean DJ 205C, se vor reabilita două poduri, ceea ce va determina îmbunătăţirea parametrilor drumului modernizat astfel :

– va creşte viteza de deplasare pe sectorul de drum judeţean reabilitat cu 30% ;

– va creşte capacitatea portantă a drumului judeţean DJ 205C la clasa de trafic IV;

  • va creşte gradul de siguranţă rutieră prin montarea parapetelor de siguranţă, realizarea stabilizărilor de teren şi realizarea semnalizării verticale şi orizontale.

 

Rezultatele anticipate sunt :

– modernizarea a 15 km din drumul judeţean DJ 205C

– amenajarea a 13.594 mp trotuare

– amenajarea a 28 treceri de pietoni cu semnalizare luminoasă cu panou fotovoltaic

– montarea a 150 indicatoare rutiere

– execuţia a 45,5 km marcaj longitudinal

– execuţia a 180 m parapete de protecţie

– realizarea de investiţii pentru siguranţa rutieră (marcaje rutiere, indicatoare, borne şi parapete), inclusiv semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de pietoni, cu alimentare fotovoltaică (pachet semnalizare rutieră).

Grupul ţintă

Beneficiari direcţi – Populaţia localităţilor cu acces la DJ 205C (oraşul Odobeşti și comunele Coteşti, Goleşti, Cîrligele, Cîmpineanca, Vîrteşcoiu), aproximativ 30.000 locuitori.

Beneficiari indirecţi – Populaţia localităţilor adiacente drumurilor judeţene care se intersectează cu drumul judeţean modernizat DJ 205C, agenţii economici din zona riverană drumului judeţean, participanţii la trafic.

Termenul de finalizare a proiectului este 01.03.2022.

 

  1. “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile:

Limită județ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejița – Tâmboiești – Bordești cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T”

Valoarea totală a proiectului este de 55.991.137,32 lei din care:

-55.170.511,53 lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului, adică 46.894.934,80 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din  Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 7.172.166,48 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 1.103.410,25 lei valoarea cofinanţării eligibile a Consiliului Judeţean Vrancea.

 

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unei legături rapide şi în siguranţă la reţeaua de transport europeană TEN-T.

Prin implementarea proiectului se vor moderniza 22,5 km din drumul judeţean DJ 202E, se vor moderniza două poduri, ceea ce va determina îmbunătăţirea parametrilor drumului modernizat, astfel încât se va asigura accesul locuitorilor comunelor de pe traseu, respectiv 12.000 de locuitori, la traficul de pe reţeaua TEN-T.

Rezultatele anticipate sunt:

-Modernizarea şi reabilitarea a 22,5 km din drumul judeţean DJ 202E

-Modernizarea a două poduri

-Modernizarea şi realizarea a 10 km de trotuare şi trasee pietonale

-Execuţia unei staţii de transport public şi a unei alveole

-Execuţia unor elemente suplimentare destinate siguranţei circulaţiei (parapete metalice, 22,6 km marcaje, 40 treceri de pietoni cu avertizări luminoase, 24 buc. benzi rezonatoare, indicatoare rutiere)

-Amenajarea a 40.144 metri liniari de rigole şi şanţuri

-Montarea de borduri teşite pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la proprietăţi

-Amenajarea a 51 podeţe de descărcare

– Creşterea portanţei se va asigura prin amenajarea unui sistem rutier nou, iar viteza medie de deplasare va creşte de la 30 km/h la 60 km/h, asigurându-se astfel fluidizarea traficului.

-Uşurarea accesului la reţeaua TEN-T pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi.

Grupul ţintă:

Beneficiari direcţi – Populaţia localităţilor cu acces la DJ 202E (comunele Sihlea, Obrejiţa, Tîmboieşti, Bordeşti) care va beneficia de modernizarea acestuia, 12.000 de locuitori.

Beneficiari indirecţi – Populaţia din Regiunea Sud-Est a României şi toţi participanţii la traficul reţelei TEN-T.

Termenul de finalizare a proiectului este 03.12.2022.

4.„Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile Gologanu – Slobozia Ciorăști – Cotești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”

În cadrul proiectului vor fi reabilitați și modernizați 17 km de drum județean, se vor construi 1.200 metri liniari de trotuare și se vor monta borduri teșite, pentru a permite accesul la proprietăți. De asemenea, este prevăzută și modernizarea unui pod peste pârâul Râmna, amenajarea a 29.000 de metri de rigole și șanturi, a 53 de podețe și a 170 metri pătrați de spații verzi. Populația care va beneficia de rezultatele acestei investiții este de 10.000 de locuitori. Durata de realizare a proiectului este de 5 ani.

Valoare totală a proiectului este de 26,5 milioane lei, adică 5,8 milioane de euro, din care contribuția proprie a Consiliului Județean Vrancea este de 1,4 milioane lei, ceea ce reprezintă contribuția proprie de 2%  și contravaloarea cheltuielilor neeligibile.

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei legături rapide şi în siguranţă la reţeaua de transport europeană TEN-T. Scopul realizării obiectivului este creşterea condiţiilor de dezvoltare durabilă a zonei prin facilitarea mobilităţii populaţiei şi bunurilor, dezvoltarea accesibilităţii, prin continuarea extinderii şi modernizării infrastructurii rutiere aflate în proximitatea reţelei TEN-T, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

  1. Prin execuţia lucrărilor se vor realiza 16967 ml. de drum judeţean modernizat, care va asigura accesul locuitorilor comunelor de pe traseu, la traficul de pe reţeaua TEN-T, respectiv 11.449 persoane.
  2. Se vor realiza 1225 ml trotuar (cu lăţime de 1,50 m), se vor monta borduri teşite astfel încât să permită accesul persoanelor cu dizabilităţi la proprietăţi (20 treceri de pietoni). Se va moderniza podul de peste pârâul Râmna la km 5+310, se vor amenaja 28.841 m de rigole şi şanţuri, se vor amenaja un număr de 53 de podeţe de descărcare, se vor amenaja 170 m de spatii verzi. Aceste elemente, împreună cu elementele de siguranţa circulaţiei (20 de treceri de pietoni, parapet metalic – 568 ml, indicatori rutieri, benzi rezonatoare etc.) vor creşte siguranţa circulaţiei şi confortul populaţiei deservite de proiect.
  3. Creşterea portanţei se asigură prin amenajarea unui sistem rutier nou care va răspunde la cerinţele de trafic preconizate pentru anul 2035, iar creşterea vitezei de deplasare de la o viteza medie de deplasare de 30 km/h, la o viteză medie de deplasare apropiată de viteza de proiectare 60km/h, asigurându-se astfel fluidizarea traficului.

Rezultatele aşteptate sunt :

– Se vor realiza 16967 ml. de drum judeţean modernizat

– Se vor realiza 1225,00 ml trotuar cu lăţime de 1,50 m.

– Se vor monta borduri teşite astfel încât să permită accesul persoanelor cu dizabilitati la proprietăţi.

– Se va moderniza 1 pod şi anume: podul peste pârâul Râmna la km 5+310.

– Se vor amenaja 28.841,00 m de rigole şi şanţuri.

– Lungimea drumului judeţean modernizat conectat la TEN-T – 16,967 km

– Se vor amenaja un număr de 53 de podeţe de descărcare.

– Se vor amenaja 170,00 m de spaţii verzi.

– Elementele de siguranţa circulaţiei (20 de treceri de pietoni, parapet metalic – 568 ml, indicatori rutieri, benzi rezonatoare etc.) vor creşte siguranţa circulaţiei şi confortul populaţiei deservite de proiect.

Grupul ţintă

Beneficiari direcţi – Entităţile care vor beneficia de rezultatele proiectului sunt atât comunele şi localităţile care sunt traversate de traseul drumului judeţean 205R – Comuna Gologanu, Comuna Slobozia Ciorăşti, Comuna Goleşti, Comuna Coteşti, cât şi Consiliul Judeţean Vrancea.

Perioada de implementare a proiectului 06.11.2017  – 27.08.2022.