Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Modernizare, extindere și dotare centrul școlar pentru educație incluziva Mihalceni

In urma evaluării proiectelor depuse spre finanţare din fondurile alocate prin Axa Prioritara 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul de Intervenţie 3.4- „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua”, la ADR Sud-Est, acest proiect a însumat cel mai mare punctaj.
Valoarea totala a proiectului este de 2.187.310,14 lei din care: 1.820.764,52 lei reprezinta valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului, adica 1.765.638,55 lei valoarea finantata din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si co-finantare de la bugetul national si 55.125,97 lei contributia Consiliului Judetean Vrancea la cheltuielile eligibile din proiect.
Obiectivul principal al proiectului este imbunatatirea infrastructurii educationale, a structurilor de cazare si dotarii Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Mihalceni, in vederea asigurarii unui proces instructiv-educativ adaptat cerintelor specifice ale copiilor cu dizabilitati psihice si standardelor europene.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– modernizarea spatiilor de invatamant si a internatului scolar prin lucrari desfasurate pe durata a 12 luni;
– imbunatatirea eficientei energetice in unitatea de invatamant prin montarea unei centrale termice realizata in extinderea corpului de cladire C1;
– dotarea a 9 sali de clasa, 2 cabinete de terapie specifica, 2 ateliere de specialitate si a unei sali de sport cu echipamente IT, didactice si de pregătire profesionala.
– imbunatatirea calitaţii procesului de formare, recuperare si corectare a deficientelor a 65 de copii cu deficiente psihice.
Proiectul urmareste imbunatatirea infrastructurii educationale, a structurilor de cazare si dotarii Centrului pentru Educatie Incluziva Mihalceni, in vederea asigurarii unui proces instructiv-educativ adaptat cerintelor specifice ale copiilor cu dizabilitati psihice si standardelor europene prin lucrari de modernizare a spatiilor de invatamant si internatului, dotarea salilor de clasa, a cabinetelor specifice, atelierelor, salilor de sport.
Pentru imbunatatirea situatiei la Centrul scolar pentru educatie incluziva Mihalceni se are in vedere realizarea următoarelor tipuri de interventii:
-reparatii si modernizari finisaje interioare;
-construire sarpanta din lemn – tronson I;
-reparatii si modernizari finisaje exterioare;
-extinderi si reparatii instalatii electrice;
-refacere instalatii de apa calda;
-dotare cu echipamente didactice si IT a salilor de clasa;
Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni.