Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Minunata lume a pasarilor

Proiectul a vizat realizarea de către elevi a unor lucrări de educaţie tehnologica şi plastică precum şi a unor căsuţe pentru păsări pe care să le amplaseze în copaci şi s-a realizat în cadrul unui parteneriat lărgit din care face parte Centrul Şcolar Elena Doamna, Consiliul Judeţean Vrancea, Muzeul Judeţean Vrancea şi Muzeul de Ştiinţe ale Naturii Vrancea. Implementarea acestui proiect a avut ca scop formarea unei atitudini responsabile şi active pentru conservarea şi ocrotirea mediului înconjurător in vederea menţinerii echilibrului ecologic.
Grupul ţintă a fost constituit din elevi ai clasei a VII-a de la Centrul Şcolar Elena Doamna Focşani, elevi preşcolari şi şcolari de la alte şcoli din judeţ şi din ţară, cadre didactice, părinţi, membrii ai comunităţilor locale