Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Înființare si dotare baze salvamont S+P+E in comuna Nistoresti si in comuna Paulesti si reabilitare baza salvamont Vila Rucar din Soveja, judetul Vrancea

Proiectul a fost depus in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2 Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.

Proiectul „Infiintare si dotare baze salvamont S+P+E in comuna Nistoresti si in comuna Paulesti si reabilitare baza salvamont Vila Rucar din Soveja, judetul Vrancea” a fost finalizat în data de 31 octombrie 2016, data de la care a intrat în perioada de sustenabilitate.