Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Drumul podgoriilor Vrâncene

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea a implementat în perioada 9 noiembrie 2012- 8 noiembrie 2013 proiectul “Drumul podgoriilor vrâncene”, cod SMIS 28794, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.
Contractul a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013 şi Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar. Organismul Intermediar pentru Turism este Direcţia Gestionare Fonduri pentru Turism din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism.
Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea importanţei turismului ca factor de stimulare a dezvoltării economice în judeţul Vrancea şi în regiunea sud- est prin promovarea produselor turistice specifice zonei vitivinicole a judeţului.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
– creşterea atractivităţii zonei cultivate cu viţă de vie ca destinaţie turistică, prin localizarea spaţială a produselor turistice specifice;
– îmbunătăţirea promovării turistice specifice a celor 11 localităţi vitivinicole cuprinse în proiect prin utilizarea unor metode adaptate pieţei turistice;
– creşterea circulaţiei turistice, prin organizarea unor evenimente de promovare a meşteşugului tradiţional al producerii vinului.
În vederea atingerii obiectivelor proiectului au fost realizate următoarele activităţi:
– au fost montate 10 panouri de promovare a produsului turistic, pe care a fost imprimată o hartă turistică ce are marcate prin simboluri obiectivele turistice din zonele promovate;
– au fost organizate trei evenimente specifice pe durata a trei zile la Coteşti, Odobeşti, Panciu;
– 9 standuri amplasate la locurile de evaluare a evenimentelor
– a fost realizat şi difuzat la două posturi naţionale de televiziune un spot TV;
– a fost realizat un film de prezentare care a fost multiplicat în 3000 de DVD- uri;
– au fost concepute, editate si diseminate următoarele materiale promoţionale: 3 000 de pliante, 3 000 hărţi turistice, 100 albume de promovare, 100 de afişe, 8 bannere;
– 4 comunicate de presă publicate în mass-media pentru promovarea activităţilor proiectului şi a evenimentelor organizate;
-3 conferinţe de presă organizate pentru lansarea activităţilor şi pentru prezentarea manifestărilor de promovare a produsului specific;
– a fost realizat site-ul proiectului www.podgoriivrancene.ro
– au fost menţinute 6 locuri de munca in cadrul proiectului.
Prin implementarea proiectului s-a asigurat valorificarea din punct de vedere turistic a meşteşugului tradiţional al producerii vinului şi a principalelor atracţii turistice din localităţile: Panciu, Ţifeşti, Odobeşti, Jariştea, Boloteşti, Coteşti, Vîrteşcoiu, Cîrligele, Urecheşti, Tîmboieşti, Dumbrăveni cu impact asupra dezvoltării turismului uval, creării de locuri de muncă şi transformării localităţilor de pe traseul “Drumului podgoriilor vrâncene” în destinaţii preferate de turişti.
Valoarea totală a proiectului a fost de 617.249,59 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 468.098 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 423.020,16 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost de 31.034,90 iar cofinanţarea beneficiarului a fost de 14.042, 94 lei.