Proiect în curs de implementare

Înapoi
imagine de fundal

Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19, cod SMIS2014+ 140241

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar al finanțării, lider în cadrul parteneriatului cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene contractul de finantare pentru implementarea proiectului “Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” cod SMIS2014+ 140241, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară „Protejarea sanatății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU”.

Valoarea totală a proiectului  este de 6.230.168,62 lei, din care finantarea totala eligibila nerambursabila din FEDR REACT-EU: 6.170.668,62lei si valoarea neeligibilă: 59.500,00 lei. Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului este de 0 lei.

Obiectivul general al proiectului consta în protejarea sanatații beneficiarilor proveniți din categorii vulnerabile gazduiți în cadrul centrelor sociale rezidențiale gestionate de DGASPC, aflata în subordinea Județului Vrancea, si în cresterea capacitații personalului de gestionare a crizei sanitare generate de pandemia de COVID -19, prin dotarea cu echipamente de protecție si materiale de protectie sanitara, igiena si dezinfecție, în vederea obținerii unui raspuns în timp util si eficient al sistemului medical public la nivelul centrelor rezidențiale, raportat la criza COVID – 19.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Obiectivul specific 1 constă în dotarea corespunzatoare cu echipamente si materiale de protectie sanitara, pentru asigurarea unei capacitatii adecvate de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, pentru protejarea persoanelor vulnerabile beneficiare ale serviciilor sociale oferite în cadrul a 25 de centre rezidențiale gestionate de DGASPC;
  2. Obiectivul specific 2 constă în dotarea corespunzatoare cu echipamente si materiale de protectie sanitara, de igiena si dezinfecție, pentru asigurarea unei capacitatii adecvate de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ si de gestionare a crizei sanitare pentru DGASPC Vrancea si pentru protejarea salariaților implicați în procesele de îngrijire și tratamente și a personalului suport aferent.

 

Rezultatele așteptate sunt ca 25 de centre rezidențiale gestionate de DGASPC aflate în subordinea Județului Vrancea să fie dotate cu echipamente si materiale de protectie sanitara in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 si asigurarii protecției persoanelor vulnerabile beneficiare ale serviciilor sociale oferite în cadrul lor.

Grupul ținta al proiectului (care sunt și beneficiarii direcți) sunt:

– 644 persoane vulnerabile, care beneficiaza de serviciile oferite în siguranța în centrele rezidențiale în care sunt gazduite, gestionate de DGASPC aflata în subordinea Județului Vrancea;

– 537 de salariați ai DGASPC aflata în subordinea Județului Vrancea care beneficiaza de condiții de siguranța sporita la locul de munca, aspect care susține în mod direct productivitatea muncii si implicit eficiența actului medical si administrative local;

– 25 de entitați/ centre dotate;

Alocarea financiară este destinată pentru gestionarea crizei generate de pandemia de COVID -19 în 25 de centre în care DGASPC îsi desfasoară activitatea și anume:

Caminul pentru Persoane Vârstnice ”O noua sansa” Marasesti

Centrul cu Destinație Multifuncționala ”Sf. Teodor” Focsani

Centrul de Asistența si Sprijin Focsani (4 module)

Centrul de Îngrijire si Asistența ”Sf. Maria” Golesti

Centrul de Îngrijire si Asistența Maicanesti

Centrul de Îngrijire si Asistența Odobesti

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaționala Odobesti

Centrul de Primire în Regim de Urgența a Copilului Focsani

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Cotesti

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Jaristea

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maicanesti

Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap Odobesti

Centrul Maternal Focsani

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Odobesti

Compartimentul de Respiro Maicanesti

Locuința Protejata ”Anca” Odobesti

Locuința Protejata ”Clara” Odobesti

Locuința Protejata ”Luminița” Odobesti

Locuința Protejata Paunesti

Modul Familial Copii cu Nevoi Medicale Speciale Focsani

Modul Familial Dumbraveni

Module Familiale Copii cu Dizabilitați Focsani (2 module)

Module Familiale Marasesti (7 module)

Module Familiale Odobesti (7 module)

Module Familiale Panciu (2 module)

 

Alocarea financiară este folosită pentru achiziționarea:

Mașți faciale

Manusi de protecție

Combinezoane

Viziera medicala de protectie

Ochelari de protecție

Halat de unica folosința

Botosi impermeabili

Bonete polipropilena

Alcool sanitar

Dezinfectant mâini

Dezinfectant lichid pt suprafețe

Dezinfectant solid pentru suprafețe (capsule)

Termometre cu infrarosu

Lampi UV pentru dezinfecție si sterilizare

 

Perioada de implementare a proiectului este de 35 luni, respectiv între data de 01 Februarie 2020 și data de 31 decembrie 2022.

 

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regional

prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România

Tel: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Axon Andreea – Manager de proiect

Consiliul Județean Vrancea  D.G.A.S.P.C. Vrancea

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro.

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”