Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19, cod SMIS2014+ 140241

                                                                                                                                                                                      

Data: 20.06.2023

Finalizarea Proiectului “Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia  COVID-19”

cod SMIS 2014+ 140241

 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, lider în cadrul parteneriatului cu Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, anunță finalizarea proiectului “Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” cod SMIS2014+ 140241.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară „Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.230.168,62 lei, din care finanțarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU: 6.170.668,62 lei și valoarea neeligibilă: 59.500,00 lei. Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 0 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit protejarea sănătății beneficiarilor proveniți din categorii vulnerabile găzduiți în cadrul centrelor sociale rezidențiale gestionate de DGASPC, aflată în subordinea Județului Vrancea, și în creșterea capacitații personalului de gestionare a crizei sanitare generate de pandemia de COVID -19, prin dotarea cu echipamente de protecție și materiale de protecție sanitară, igienă si dezinfecție.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Obiectivul specific 1 constă în dotarea corespunzătoare cu echipamente și materiale de protecție sanitară, pentru asigurarea unei capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, pentru protejarea persoanelor vulnerabile beneficiare ale serviciilor sociale oferite în cadrul a 25 de centre rezidențiale gestionate de DGASPC;
  2. Obiectivul specific 2 constă în dotarea corespunzatoare cu echipamente și materiale de protecție sanitară, de igienă și dezinfecție, pentru asigurarea unei capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ și de gestionare a crizei sanitare pentru DGASPC Vrancea și pentru protejarea salariaților implicați în procesele de îngrijire și tratamente și a personalului suport aferent.

Grupul țintă al proiectului:

– 644 persoane vulnerabile, care beneficiază de serviciile oferite în centrele rezidențiale în care sunt găzduite, gestionate de DGASPC Vrancea;

– 537 de salariați ai DGASPC Vrancea;

– 25 de entitați/centre dotate.

Rezultatele finale constau în dotarea a  25 de centre rezidențiale gestionate de DGASPC cu echipamente și materiale de protecție sanitară, în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 și asigurării protecției persoanelor vulnerabile beneficiare ale serviciilor sociale oferite în cadrul lor.

Alocarea financiară a fost folosită pentru achiziționarea de: mășți faciale, mănusi de protecție,combinezoane, vizieră medicală de protecție, ochelari de protecție, halat de unică folosință, botoși impermeabili, bonete polipropilenă, alcool sanitar, dezinfectant mâini, dezinfectant lichid pentru suprafețe, dezinfectant solid pentru suprafețe (capsule), termometre cu infrarosu, lămpi UV pentru dezinfecție si sterilizare.

Perioada de implementare a proiectului este de 41 luni, respectiv între data de 01 Februarie 2020 și data de 30 iunie 2023.

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România

Tel: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Axon Andreea – Manager de proiect

 

Consiliul Județean Vrancea  D.G.A.S.P.C. Vrancea

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro.

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”