Proiect în curs de implementare

Înapoi
imagine de fundal

„Dotarea școlilor speciale din subordinea Consiliului Județean Vrancea, a cabinetelor de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE și a Palatului Copiilor, cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale”

Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Data: august 2023

UAT Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dotarea școlilor speciale din subordinea Consiliului Județean Vrancea, a cabinetelor de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE și a Palatului Copiilor, cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale”, cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023-3270, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, apelul de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14.

Valoarea totală a proiectului este de 5.744.664,32 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din PNRR este de 4.824.949,01 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 916.740,31 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea și dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ pentru facilitarea educaţiei incluzive în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Transformarea digitală a centrelor pentru educație incluzivă și a Palatului Copiilor din județul Vrancea;
  • Asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice necesare, permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare de informatică și prin echipamente digitale a sălilor de clasă;
  • Sporirea calității și siguranței mediului de învățare;
  • Oferirea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă, în laboratoare, în sălile de sport, în cabinetele de consiliere și asistență psihopedagogică/multifuncționale și în atelierele de practică.

Durata de implementare a proiectului este de 17 luni, respectiv de la data de 01.08.2023 până la data de 31.12.2024.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon: 0237.213.057;

E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Doamna Mihaela Oprișan – Manager de proiect.

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”