Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

“Amenajarea ariei naturale de interes local ”Crâng Petrești” și îmbunătățirea infrastructurii de acces”

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea Proiectului “Amenajarea ariei naturale de interes local ”Crâng Petrești” și îmbunătățirea infrastructurii de acces”

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vînători, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, anunță finalizarea proiectului Amenajarea ariei naturale de interes local ”Crâng Petrești” și îmbunătățirea infrastructurii de acces, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007- 2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul de intervenție 5.2: „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice”.

Contractul de finanţare a fost încheiat în data de 15.06.2015 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vînători, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiari.
Obiectivul general al proiectului este valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice prin crearea și modernizarea infrastructurii de turism de utilitate publică din județul Vrancea.

Obiectivele specifice:
– Construirea unui circuit destinat traficului pietonal şi cu bicicleta în zona Focșani – Crângul Petreşti, pe o distanţă de 5,8 km, prin crearea de piste pentru biciclete şi trotuare ce vor fi folosite pentru practicarea sporturilor în aer liber;
– Amenajarea Crângului Petrești prin crearea de alei interioare, spații pentru promenadă, spații de odihnă şi observație;
– Dotarea infrastructurii nou create cu mobilier urban (coșuri de gunoi, împrejmuire etc);
– Dotarea Crângului Petrești cu echipamente pentru supraveghere în vederea creșterii siguranței turiștilor;
– Crearea și reabilitarea infrastructurii de utilități atât în Crâng, cât și de-a lungul căii de acces dinspre municipiul Focșani.
În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate:
– suprafața totală amenajată 480 500 mp;
– reabilitare DC 144 ce străbate Crângul Petrești, cu o lungime de 1.235,00 ml;
– construire parcări: 208 locuri;
– construire piste biciclete şi jogging: 6.500 ml;
– construire trotuare: 7.300 ml;
– centru de informare științifică: 1;
– construire alei interioare: 4.700 ml;
– construirea de grupuri sanitare;
– dotarea cu mobilier urban și sistem de supraveghere video a întregului perimetru amenajat;
– crearea a cinci locuri de muncă permanente – 1 administrator al Crângului Petrești și 4 angajați responsabili de salubritate și pază.
Grupul țintă: Populația locală şi turiștii din perimetrul județului Vrancea și al județelor învecinate.

Prin obiectivul propus şi prin rezultatele obținute în urma implementării, proiectul „Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petrești și îmbunătățirea infrastructurii de acces” contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție 5.2. „Valorificarea resurselor naturale în scop turistic”. Investiția se constituie ca un nucleu pentru dezvoltarea turistică, a serviciilor şi revitalizarea economiei locale, una dintre implicațiile imediate ale implementării unui astfel de proiect fiind reprezentat de dezvoltarea serviciilor şi construcțiilor, creșterea siguranței turiștilor din zonă, elemente care în timp se va reflecta în creșterea calității şi standardului de viață pentru populația locală.
Durata proiectului a fost de 24 luni și 16 zile, începând cu 16 iunie 2015.
Valoarea totală a proiectului este de 21 228 419,25 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5 804 240,98 lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 5 690 432,34 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5 256 252,36 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 434 179,98 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 113 808,64 lei. Contribuția solicitantului la valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 15 537 986,91 lei.
Beneficiar: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vînători, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea
Proiectul a fost finalizat la data de 30.06.2017, data de la care a intrat in perioada de sustenabilitate.