Oportunitati

Înapoi
imagine de fundal

Zile de informare la nivel european pentru finanțări în domeniul educației și al rețelelor de orașe: 6 și 13 februarie 2024

Agenţia europeană executivă pentru educaţie şi cultură (EACEA) de la Bruxelles invită toate părţile interesate de la nivel local, regional şi naţional la 2 zile de informare care vor prezenta 2 cereri de finanţare deschise în ultima perioadă.

  1. Ziua de informare pentru cererea Erasmus “Experimente de politică europeană” (ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP) – 6 februarie 2024.

Experimentele de politică europeană sunt proiecte de cooperare transnațională care implică dezvoltarea, implementarea și testarea relevanței, eficacității, impactului potențial și a scalabilității activităților pentru a aborda prioritățile politice din diferite țări.

Tematicile care vor fi prezentare şi discutate sunt următoarele: educaţia digitală, educaţia adulţilor, educaţia vocaţională şi formare, educaţia şcolară, micro-credenţiale şi educaţia universitară. Bugetul acestei cereri este de 47.000.000 euro.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 4 iunie 2024

 

  1. Ziua de informare pentru cererea de propuneri de proiecte „Reţele de oraşe” (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT) – 13 februarie 2024.

Tematicile prezentare şi discutate sunt următoarele: conștientizarea și dezvoltarea cunoștințelor cu privire la rolul minorităților, consolidarea dimensiunii europene și legitimitatea democratică a procesului decizional al UE, reunirea cetățenilor pentru a discuta despre acțiuni privind clima și mediul, inclusiv chestiunile legate de energie, solidaritatea și împărtășirea celor mai bune practici; proiectele pot să analizeze și participarea civică și solidaritatea dobândite în timpul crizei COVID-19 sau Noul Bauhaus European. Bugetul acestei cereri este de 6.000.000 euro.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 18 aprilie 2024

Detalii privind cele 2 finanţări se regăsesc pe paginile oficiale ale zilelor de informare menţionate mai sus.

Locuri de muncă vacante la data de 18 iulie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 18 iulie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

La data de 18.07.2024 au fost declarate de către agenții economici 325 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și 195 locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă Vrancea …
Citește mai mult
Vrancea Curată: noul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor este funcțional

Vrancea Curată: noul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor este funcțional

Astăzi a devenit operațional Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID), odată cu intrarea în funcțiune a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) de la Haret și a celor 3 stații de transfer ale deșeurilor de la Focșani, Vidra și Adjud, operate de Eco Sud SA București. Azi a …
Citește mai mult
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

Consiliul Județean Vrancea, titular al proiectului „Construire Spitalul Județean de Urgență Focșani – județul Vrancea”,  cu amplasamentul în Focșani, intravilan CF70881, 70735, 70861, T80, P422/1, P422/2, T88, P435, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, fără  evaluarea impactului asupra mediului, …
Citește mai mult