Oportunitati

Înapoi
imagine de fundal

Secretariatul comun al programului “Interreg Europe” anunţă deschiderea primei cereri de propuneri de proiecte din actuala perioadă de finanţare (2021-2027) prevăzută pentru data de 5 aprilie 2022

Programul este structurat în jurul unei singure priorități transversale, obiectivul specific Interreg „o mai bună guvernanţă a cooperării”. Aceasta înseamnă că beneficiarii pot coopera pe orice subiect de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor regionale, atâta timp cât acest lucru se încadrează în domeniul de aplicare al politicii de coeziune.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 31 mai 2022 (ora 12:00 la Paris)

În acest context, se precizează că 80% din bugetul alocat va fi dedicat obiectivelor de politică OP1 (O Europă mai inteligentă), OP2 (O Europă mai ecologică) şi OP4 (O Europă mai socială – sănătate, incluziune, turism, ocupare, inovarea socială). Restul de 20% va fi disponibil pentru obiectivele OP3 (O Europă mai conectată), OP4 (O Europă mai socială – educaţie, formare, grupuri vulnerabile, integrare, inclusiv migranţi) şi OP5 (O Europă mai apropiată de cetăţeni).

În plus, în contextul obiectivului specific Interreg „o mai bună guvernanţă a cooperării”, Interreg Europe poate sprijini cooperarea „non-tematică” pe probleme care tratează provocările legate de implementarea politicilor de dezvoltare regională (de exemplu, ajutoarele de stat, achizițiile publice, instrumentele teritoriale, instrumentele financiare, evaluare și monitorizare).

Buget estimativ alocat primei cereri : circa 130 de milioane de euro; cofinanţarea prevăzută este de 70% pentru entităţile non-profit private şi 80% pentru entităţile publice din UE, fondurile fiind disponibile prin FEDR. Cererea pentru 2022 va aloca circa 40% din întregul buget dedicat programului în actuala perioadă de finanţare.

Eligibilitate: entităţi publice şi private (non-profit) din cele 27 state membre, Elveţia şi Norvegia (pentru aceste 2 ţări partenere există alte criterii bugetare).

Proiectele trebuie să implice parteneri din cel puțin trei țări, dintre care cel puțin două să fie beneficiari din statele membre ale UE; pentru a fi eligibile în cadrul primului apel, aplicaţiile depuse trebuie să se asigure că cele patru arii geografice de mai jos sunt reprezentate în consorţiu de cel puțin un partener de proiect, din ţările indicate, după cum urmează:

Nord: Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia

Est: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Croația Sud: Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania

Vest: Belgia, Franța, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Elveția.

 Sursă de informare pentru mai multe informaţii:

https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/

Marți, 4 octombrie 2022 va fi Ședința Extraordinară a Consiliului Județean Vrancea

Marți, 4 octombrie 2022 va fi Ședința Extraordinară a Consiliului Județean Vrancea

Dispoziția nr. 333 din 29 septembrie 2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 4 octombrie 2022, ora 10.00
Citește mai mult
Din 5 octombrie nu vor mai putea fi furnizate produse lactate în școlile din Vrancea

Din 5 octombrie nu vor mai putea fi furnizate produse lactate în școlile din Vrancea

Consiliul Județean Vrancea anunță faptul că începând cu data de 5 octombrie 2022 nu se vor mai furniza lapte și produse lactate în școlile din județul Vrancea, ca urmare a solicitării de reziliere a acordului cadru din ”Programul Național în Școli al României 2017-2023”, venită din partea operatorului economic SC …
Citește mai mult
Locuri de muncă vacante la data de 22.09.2022 în Județul Vrancea și în Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 22.09.2022 în Județul Vrancea și în Uniunea Europeană

În data de 22.09.2022 au fost declarate de către agenții economici 201 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și 196  locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm sa accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă 
Citește mai mult