Oportunitati

Înapoi
imagine de fundal

Secretariatul comun al programului “Interreg Europe” anunţă deschiderea primei cereri de propuneri de proiecte din actuala perioadă de finanţare (2021-2027) prevăzută pentru data de 5 aprilie 2022

Programul este structurat în jurul unei singure priorități transversale, obiectivul specific Interreg „o mai bună guvernanţă a cooperării”. Aceasta înseamnă că beneficiarii pot coopera pe orice subiect de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor regionale, atâta timp cât acest lucru se încadrează în domeniul de aplicare al politicii de coeziune.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 31 mai 2022 (ora 12:00 la Paris)

În acest context, se precizează că 80% din bugetul alocat va fi dedicat obiectivelor de politică OP1 (O Europă mai inteligentă), OP2 (O Europă mai ecologică) şi OP4 (O Europă mai socială – sănătate, incluziune, turism, ocupare, inovarea socială). Restul de 20% va fi disponibil pentru obiectivele OP3 (O Europă mai conectată), OP4 (O Europă mai socială – educaţie, formare, grupuri vulnerabile, integrare, inclusiv migranţi) şi OP5 (O Europă mai apropiată de cetăţeni).

În plus, în contextul obiectivului specific Interreg „o mai bună guvernanţă a cooperării”, Interreg Europe poate sprijini cooperarea „non-tematică” pe probleme care tratează provocările legate de implementarea politicilor de dezvoltare regională (de exemplu, ajutoarele de stat, achizițiile publice, instrumentele teritoriale, instrumentele financiare, evaluare și monitorizare).

Buget estimativ alocat primei cereri : circa 130 de milioane de euro; cofinanţarea prevăzută este de 70% pentru entităţile non-profit private şi 80% pentru entităţile publice din UE, fondurile fiind disponibile prin FEDR. Cererea pentru 2022 va aloca circa 40% din întregul buget dedicat programului în actuala perioadă de finanţare.

Eligibilitate: entităţi publice şi private (non-profit) din cele 27 state membre, Elveţia şi Norvegia (pentru aceste 2 ţări partenere există alte criterii bugetare).

Proiectele trebuie să implice parteneri din cel puțin trei țări, dintre care cel puțin două să fie beneficiari din statele membre ale UE; pentru a fi eligibile în cadrul primului apel, aplicaţiile depuse trebuie să se asigure că cele patru arii geografice de mai jos sunt reprezentate în consorţiu de cel puțin un partener de proiect, din ţările indicate, după cum urmează:

Nord: Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia

Est: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Croația Sud: Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania

Vest: Belgia, Franța, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Elveția.

 Sursă de informare pentru mai multe informaţii:

https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/

Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în ședință ordinară în data de 2 februarie 2023, ora 9.00

Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în ședință ordinară în data de 2 februarie 2023, ora 9.00

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea din data de 2 februarie 2023
Citește mai mult
Pe drumurile județene se circulă în condiții de iarnă

Pe drumurile județene se circulă în condiții de iarnă

Pe drumurile județene din Vrancea se circulă în acest moment în condiții de iarnă. Mai multe utilaje de deszăpezire sunt prezente și acționează pe toată rețeaua de drumuri județene, încă de la primele ore ale dimineții, pentru a asigura un trafic normal. Se acționează în zona de nord a județului, …
Citește mai mult
Fonduri de 400 de milioane de euro pentru antreprenorii care au investit în mediul rural

Fonduri de 400 de milioane de euro pentru antreprenorii care au investit în mediul rural

COMUNICAT  DE  PRESĂ  Fonduri de 400 de milioane de euro pentru antreprenorii care au investit în mediul rural                   Antreprenorii care au investit în satul românesc au primit în perioada 2015 – 2022 sprijin pentru înființarea și pentru dezvoltarea de activități neagricole …
Citește mai mult