Oportunitati

Înapoi
imagine de fundal

Informare – cerere de propuneri de proiecte 2023, finantare pentru proiecte care privesc egalitatea si lupta împotriva discriminarii – programul european CERV 2021-2027

Comisia europeană, prin mandatul de gestiune acordat Agenţiei Executive europene pentru Educaţie şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri EQUAL 2023 care privește promovarea egalităţii și acţiunile împotriva discriminării.

Titlul cererii: “Cerere de propuneri pentru promovarea egalității și lupta împotriva rasismului, xenofobiei și discriminării(hyperlink ataşat)

Program: “CETĂȚENI, EGALITATE, DREPTURI ȘI VALORI” (CERV) 2021-2027

Obiectivul este de a sprijini o abordare cuprinzătoare, finanțând acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea discriminării și combaterea intoleranței, rasismului și xenofobiei, în special pe motive de origine rasială sau etnică, culoare, religie, orientare sexuală, identitate de gen, inclusiv atunci când aceasta se manifestă sub formă de antițiganism, rasism anti-negru, antisemitism, ură anti-musulmană și fobie LGBTIQ.

Priorităţi:

1. Combaterea discriminării și a rasismului, xenofobiei și a altor forme de intoleranță, inclusiv antițiganismul, rasismul antinegru, antisemitismul și ura antimusulmană;

2. Promovarea managementului diversităţii şi al incluziunii la locul de muncă, atât în sectorul public, cât şi în cel privat;

3. Combaterea discriminării persoanelor LGBTIQ și promovarea egalității LGBTIQ prin implementarea Strategiei de egalitate LGBTIQ;

4. Apel pentru autoritățile publice să-și îmbunătățească răspunsurile privind discriminarea, rasismul, antisemitismul, ura și xenofobia anti-musulmană, fobia LGBTIQ și toate celelalte forme de intoleranță.

Proiectele pot fi naționale sau transnaționale, cele transnaționale fiind încurajate în mod deosebit.

Buget disponibil comunicat oficial:  20.000.000 EUR (fiecare prioritate are un buget propriu alocat); se acordă maximum 100.000 EUR/proiect şi 80% cofinaţare, indiferent de prioritate.

Durata implementării trebuie să fie de maximum 24 de luni.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 20 iunie 2023

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată, persoane înregistrate ca PFA din statele membre ale UE (pentru moment, nicio ţară terţă participantă la program nu a semnat un acord cu Comisia eurooeană pentru această finanţare), organizaţii internaţionale; pentru primele 3 priorităţi, coordonatorul proiectului trebuie să fie o organizaţie non-profit, pentru prioritatea nr. 4, coordonatorul trebuie să fie o autoritate publică (detalii, în textul oficial al cererii, pag. 12-13).

Platforma pentru cāutare de parteneri şi înregistrarea celor interesați sā participe la aceastā cerere are la momentul redactārii acestei comunicări 6 propuneri de colaborare din Austria, Cipru, Italia şi Slovenia.

Contact al Comisiei europene pentru întrebări privind prezenta cerere: EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

 

SURSA: UNCJR

Practici sociale inovatoare pentru combaterea fenomenului persoanelor fără locuinţă

Practici sociale inovatoare pentru combaterea fenomenului persoanelor fără locuinţă

Direcţia generală « Ocupare, Afaceri sociale şi Incluziune » din cadrul Comisiei Europene a deschis o finanţare prin programul “Fondul Social European+”, componenta “Ocupare şi inovare socială” (EaSI), care vizează combaterea fenomenului persoanelor fără locuinţă. Titlul cererii : “Practici sociale inovatoare pentru combaterea fenomenului persoanelor fără locuinţă” În conformitate cu obiectivele programului anual …
Citește mai mult
Locuri de muncă vacante la data de 28 septembrie 2023 în Județul Vrancea și în Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 28 septembrie 2023 în Județul Vrancea și în Uniunea Europeană

La data de 28.09.2023 au fost declarate de către agenții economici 247 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și  169 locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă Vrancea Locuri …
Citește mai mult
Tinerii din sistemul de protecție a copilului, informați în cadrul unei campanii a DGASPC Vrancea

Tinerii din sistemul de protecție a copilului, informați în cadrul unei campanii a DGASPC Vrancea

Consiliul Județean Vrancea a găzduit astăzi un eveniment dedicat tinerilor beneficiari ai sistemului de protecție specială, în cadrul unei campanii de conștientizare și informare organizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea, la inițiativa Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și în colaborare cu Autoritatea …
Citește mai mult