Noutati

Înapoi
imagine de fundal

Conferinţa de presă de lansare cu ocazia diseminării şi mediatizării acţiunilor care se vor desfăşura în cadrul proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, sectia Pneumoftiziologie” cod MySMIS 118521

Astazi, 19 februarie 2019, la  ora 11.00, în Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vrancea a avut loc conferinţa de presă de lansare cu ocazia diseminării şi mediatizării acţiunilor care se vor desfăşura în cadrul proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, sectia Pneumoftiziologie” cod MySMIS 118521.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor,  Operațiunea B: Clădiri publice.

Contractul, al cărui beneficiar este UAT Județul Vrancea, a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.787.743,22 lei, din care: valoarea totală eligibilă 4.164.296,08 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 3.539.651,67 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 541.358,49 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 83.285,92 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirea publică Spitalul Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focşani, Secţia Pneumoftiziologie prin derularea de lucrări de interventie cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, instalarea sistemelor de climatizare, modernizarea instalației de iluminat, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe.

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activități specifice realizarii de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv:

– izolarea termică a faţadei – parte vitrată (înlocuirea tâmplărie exterioare existente, inclusiv a acceselor).

– izolarea termică a pereţiilor exteriori si a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de exterior de 10 cm grosime

– bordarea golurilor tamplariei cu polistiren extrudat ignifugat de 3 cm grosime

– izolarea termică a planşeului peste subsol.

– sporirea rezistenței termice a terasei peste valoarea de 5,00 m2k/W prevăzute de norme, inclusiv hidroizolarea acesteia.

– înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord (unde se va monta pompa de caldură) şi planşeul peste canal termic, inclusiv izolarea termică si montarea de robineți de presiune diferenţială la baza coloanelor pentru autoreglarea termohidraulică a reţelei.

– înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu în grupuri sanitare și spatii depozitare și ventiloconvectoare carcasate de pardoseala/perete în rest;

– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu

– înlocuirea şi mărirea randamentului sursei de caldura şi a traseelor de distribuţie prin racordarea instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum, la sistemul propriu de distribuţie a energiei termice în clădire.

– Reabilitarea si modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturală si ventilare mecanică

– Reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat.

– lucrarile de management energetic integrat pentru clădiri și alte activităţi care conduc la realizarea obiectivelor proiectului

– lucrări conexe

Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea cu minim 40% a consumului anual de energie primară până la valori de sub 115 kWh/mp/an și a consumului de gaze cu efect de seră pentru cladirea izolată termic Spitalul Județean de Urgență  Sf. Pantelimon Focşani, Secţia Pneumoftiziologie până la valori de sub 32 Kg/mp/an. Prin aplicarea pachetului de măsuri maximale din cadrul Raportului de audit energetic și a Expertizei tehnice, pachetul 1 de soluții, aferentă scenariului 1  de intervenție, se urmărește scăderea consumului de energie primară cu peste 69.75%, precum și diminuarea energiei termice pentru încălzirea spațiilor cu aproximativ 57.77%. Astfel, valorile înregistrate pentru consumul anual specific de energie primară și nivelul anual specific al emisiile echivalent CO2 se vor situa, în urma interventiei, sub valorile impuse prin ghid pentru anul de referinta 2018: 79.67 KWh/mp/an pentru energie primara si 17.63 Kg/mp/an (24.17 echivalent tone) pentru emisii CO2.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat – Componenta 1

  1. 1 cladire eficientă dpdv energetic și consolidată prin realizarea de lucrări de intervenție ce vizează:

– Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a cladirii;

– Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire si apa calda menajera;

– Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice;

– Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calităţii aerului interior;

– Lucrările de modernizare a instalaţiei de iluminat

– Lucrarile de management energetic integrat pentru clădiri;

– Reparatii ale tencuielilor degradate/fisurate ale faţadei;

– Refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei;

– Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

– Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

– Repararea trotuarelor de protecţie degradate, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii – Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv realizarea unei rampe de acces la nivelul parterului si amenajarea unui grup sanitar, conform normelor in vigoare

– Lucrări specifice necesare obţinerii avizului ISU.

 

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii spital ”Sf. Pantelimon” Secţia Pneumoftiziologie

Valoare la  inceputul implementarii proiectului Valoare la  finalul implementarii proiectului

(de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) 74.573 24.177
Consumul anual de energie primara (kWh/an) 361.214,01 109.225,24
.Indicator de proiect (suplimentar) – Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep) 31,058 9,394
Indicator de proiect (suplimentar)

Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total (incalzire/racire, apa calda menajera si neregenerabil):

271,709 95,717
Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (incalzire/racire) (kWh/an) total: 0 16.00

 

După implementarea măsurilor propuse în Pachetul Maximal de Măsuri, energia produsă din surse regenerabile va atinge un nivel de  21,83% din total consum de energie primară al cladirii reabilitate.

Grupul țintă identificat este reprezentat de persoanele care lucrează și se tratează în cadrul spitalului și care vor beneficia direct de lucrările de reabilitare termică ce se vor efectua:

– 240 pacienți

– 100 medici, asistente medicale si infirmieri/e

Perioada de implementare a proiectului este de 43 de luni, respectiv între data de 01.08.2017 și data 28.02.2021.

 

 

 

 

Ministrul Agriculturii, în vizită la Consiliul Județean Vrancea: 800 milioane de euro pentru susținerea agriculturii

Ministrul Agriculturii, în vizită la Consiliul Județean Vrancea: 800 milioane de euro pentru susținerea agriculturii

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Nechita-Adrian Oros, a efectuat astăzi o vizită la Consiliul Județean Vrancea, unde a avut discuții cu președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, cu deputatul Ion Ștefan, prefectul Gheorghiță Berbece și subprefectul Claudia Seramficiuc, pe tema Programului Național de Dezvoltare Rurală. Conducerea administrației județene a …
Citește mai mult
Optimizare a comunicării cu publicul la AFIR: timpul de răspuns la solicitări a fost redus la jumătate

Optimizare a comunicării cu publicul la AFIR: timpul de răspuns la solicitări a fost redus la jumătate

Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Mihai MORARU, a inițiat în data de 13 ianuarie o modalitate nouă de răspuns la solicitările adresate AFIR, prin care se stabilesc termene clare de răspuns în ceea ce privește corespondența cu publicul și cu beneficiarii. Decizia Directorului general are în …
Citește mai mult
Premierul Florin Cîțu, prima vizită în teritoriu: la Consiliul Județean Vrancea, sâmbătă, 6 martie, la o dezbatere privind bugetul pentru 2021

Premierul Florin Cîțu, prima vizită în teritoriu: la Consiliul Județean Vrancea, sâmbătă, 6 martie, la o dezbatere privind bugetul pentru 2021

Prim-ministrul României, Florin Cîțu va participa sâmbătă, 6 martie 2021, la Consiliul Județean Vrancea, de la ora 11.00, la o dezbatere privind bugetul pentru acest an, la invitația președintelui Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma și a deputatului Ion Ștefan. Aceasta este prima vizită oficială în teritoriu a premierului Florin Cîțu, …
Citește mai mult