Noutati

Înapoi
imagine de fundal

Conferință de lansare a proiectului „Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7, str. Cuza Vodă nr. 56”

Astăzi, 7 iunie 2019, la ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Vrancea a avut loc conferinţa de presă de lansare, cu ocazia diseminării și mediatizării acțiunilor care se vor desfășura în cadrul proiectului „Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7, str. Cuza Vodă nr. 56” COD SMIS 118520.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 : Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 : Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: Clădiri publice.

Contractul, al cărui beneficiar este UAT Județul Vrancea, a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.494.624,97 lei, din care: valoarea totală eligibilă 3.481.772,97 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 2.959.507,02 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 452.630,49 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 69.635,46 lei.

 

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirea publică formată din corpurile C5, C6 și C7 cu adresa Județul Vrancea, Municipiul Focșani, Str. Cuza Vodă, nr. 56, prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, instalarea sistemelor de climatizare, modernizarea instalației de iluminat, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe.

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv:

– izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente acceselor;
– izolarea termică a perețiilor exteriori, inclusiv a soclului;
– bordarea golurilor tâmplariei cu polistiren extrudat ignifugat;
– izolarea termică la intradosul planşeului peste subsol;
– sporirea rezistenței termice a terasei peste valoarea de 5,00 m2k/W prevăzută de norme;
– înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de record (unde se va monta pompa de caldură) şi planşeul peste canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia;
– înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu în grupuri sanitare și spatii depozitare și ventiloconvectoare carcasate de pardoseala/perete în rest;
– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;
– înlocuirea şi mărirea randamentului sursei de caldură şi a trașeelor de distribuţie prin racordarea instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum, la sistemul propriu de distribuţie a energiei termice în clădire.
– reabilitarea si modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturala și ventilare mecanică;
– reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat;
– lucrarile de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului;
– lucrări conexe.

Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea cu minim 40% a consumului anual de energie primară până la valori de sub 69 kWh/mp/an și a consumului de gaze cu efect de sera pentru cladirea izolată termic formată din corpurile C5, C6 și C7 până la valori de sub 19 Kg/mp/an.

Rezultate aşteptate:

1. Clădire eficientă din punct de vedere energetic și consolidată prin realizarea de lucrări de intervenție ce vizează :

– Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a cladirii: parte opacă și parte vitrată

– Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum
– Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu
– Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calităţii aerului interior
– Lucrările de modernizare a instalației de iluminat
– Lucrarile de management energetic integrat pentru clădiri
– Reparatii ale tencuielilor degradate/fisurate ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere prin refacerea locală cu mortar de ciment
– Refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei- Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
– Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie: refacerea tencuielilor interioare din jurul golurilor si finisajelor acestora, respectiv glet și zugraveli lavabile
– Repararea trotuarelor de protecţie degradate, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii
– Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv realizarea unei rampe de acces la nivelul parterului si amenajarea unui grup sanitar, conform normelor în vigoare
– Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU.

 

Valoare la  inceputul implementarii proiectului Valoare la  finalul implementarii proiectului(de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) 72,159 15,687
Consumul anual de energie primara (kWh/an) 346.051,26 147.120,08
Indicator de proiect (suplimentar) – Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep) 29,755 12,65
Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile)(kWh/m2/an) total (incalzire/racire, apa calda menajera si neregenerabil): 221,461 64,023
Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (incalzire/racire) (kWh/an) total: 0 19,83

După implementarea măsurilor propuse în Pachetul Maximal de Măsuri, energia produsă din surse regenerabile va atinge un nivel de 23.65% din total consum de energie primară al clădirii reabilitate.

Grupul tintă este reprezentat de persoanele care lucrează în cadrul clădirii dar și de persoanele care solicită serviciile de emitere a certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător, a permiselor de conducere și înmatricularea vehicolelor.
Aceste persoane vor beneficia direct de lucrările de reabilitare termică ce se vor efectua:
– 100 de angajați
– 1000 persoane /zilnic.

Perioada de implementare a proiectului este de 44 de luni, respectiv între data de 01.08.2017 și data 31.03.2021.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

 

107 ANI DE LA VICTORIA ARMATEI ROMÂNE DE LA MĂRĂȘTI ȘI SOVEJA

107 ANI DE LA VICTORIA ARMATEI ROMÂNE DE LA MĂRĂȘTI ȘI SOVEJA

La Mausoleele Eroilor de la Mărăști și Soveja au avut loc astăzi două ceremonii militare dedicate comemorării a 107 ani de la victoria renașterii neamului românesc în bătălia de la Mărăști, din vara anului 1917, în Primul Război Mondial. Evenimentele au debutat cu acodarea onorului militar și intonarea imnului național …
Citește mai mult
Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în ședință ordinară în data de 30 iulie 2024, ora 10.00

Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în ședință ordinară în data de 30 iulie 2024, ora 10.00

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea din data de 30 iulie 2024
Citește mai mult
ANUNȚ

ANUNȚ

Anunț privind reluarea procedurii de selectie a partenerilor care reprezintă mediul de afaceri pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea Consiliul Județean Vrancea anunță că este reluată procedura de selecție a partenerilor care reprezintă mediul de afaceri …
Citește mai mult