Oportunitati

Înapoi
imagine de fundal

Comisia Europeană (CE) a deschis la 17 mai a.c. cererea generală de propuneri de proiecte 2022 a programului european “Life” 2021-2027, iniţiativă destinată finanţării acţiunilor pentru protejarea mediului şi a celor care au în vedere politicile climatice.

Comisia şAgenţia Europeană Executivă pentru Mediu, Infrastructură şi Climă de la Bruxelles – CINEA, organism mandatat de Comisia Europeană să gestioneze această cerere, au organizat in perioada 18-20 mai trei sesiuni de informare destinate potenţialilor beneficiari eligibili. Toate prezentările vor fi disponibile in curând pe pagina oficialăhttps://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/eulife22-info-days-2022-05-18_en (hyperlink).

Baza legală a cererii generale Life 2022 este Regulamentul (UE) 2021/783 al Parlamentului european şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 (link ataşat pentru versiunea în română). Programul de lucru al CE (hyperlink) valabil pentru perioada 2021-2024 constituie, deopotrivă, unul din documentele programatice ale cererii.

Programul LIFE este compus din 2 domenii de acţiune și 4 subprograme, după cum urmează:

LIFE-Mediu:

> Natura și biodiversitatea;

> Economia circulară și calitatea vieții

LIFE- Acţiuni pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice:

> Tranziția către energia curată;

> Atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice

Actuala cerere asigură fonduri pentru toate cele 4 subprograme, dar şi pentru funcţionarea ONG-urilor europene interesate să activeze pe o durată stabilită de timp în domeniile vizate (granturi operaţionale) şi cu care Comisia europeană semnează un acord de parteneriat.

 Aşadar, granturile pot finanța următoarele tipuri de acțiuni:

  • proiecte strategice de protejare a naturii din domeniul Mediu, subprogramului Natură și biodiversitate (proiecte care sprijină realizarea obiectivelor Uniunii privind natura și biodiversitatea prin punerea în aplicare a unor programe de acțiune coerente în statele membre pentru a integra aceste obiective și priorități în alte politici și instrumente de finanțare);
  • proiecte strategice integrate din domeniul Mediu, subprogramului „Economia circulară și calitatea vieții” și proiecte strategice integrate din domeniul „Atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice”;
  • proiecte de acțiune standard (proiecte, altele decât proiectele strategice integrate, proiectele strategice de protejare a naturii sau proiectele de asistență tehnică, care urmăresc obiectivele specifice ale programului);
  • alte acțiuni necesare în vederea atingerii obiectivului general al programului.

O finanţare specifică cu un buget de aproape 900.000 EUR este disponibilă pentru diferite tipuri de asistenţă tehnică.

O altă linie de finanţare de 3.200.000 EUR asigură sprijin prin cofinanări de până la 90% pentru „proiecte pregătitoare LIFE care se adresează priorităților legislative și politice ad-hoc” (PLP).

 Liniile de finanţare deschise în prezent sunt publicate pe platforma europeană „Funding and Tenders Opportunities” (hyperlink ataşat), fiecare dintre acestea prezentând atât textul oficial al cererii specifice, cât şi bugetul propriu, obiectivele specifice şi priorităţile, termenul limită pentru aplicaţii şi pagina de căutare de parteneri.

În funcţie de subprogram şi tip de cofinanţare, există mai multe termene-limită pentru depunerea candidaturilor.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din statele membre ale UE, Spaţiul Economic European sau ţări asociate (o listă este disponibilă pe pagina de web https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/guidance/list-3rd-country-participation_life_en.pdf ).

Cofinanţările sunt cuprinse între 60% şi 75%, în funcţie de tipul de acţiune (doar pentru proiectele finanțate în cadrul subprogramului “Natură și biodiversitate”).

Buget total disponibil: 629.856.000 EUR

Contact direct pentru detalii privind cererea 2022 sau alte acţiuni ale programuli Life: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu .

Punctele naționale de contact LIFE, incluzând pe cele ale României (link ataşat), pot oferi îndrumări solicitanților. Pentru a spori șansele candidaturilor de succes și, în special, pentru a evita concurența neintenționată între proiectele care au obiective similare, solicitanții potențiali sunt încurajați să recurgă la această asistență.

Menţionăm şi faptul că acțiunile care au fost certificate printr-o „marcă de excelență” în cadrul programului LIFE (nu pot primi finanţare, dar îndeplinesc criteriile minime de calitate în urma unei evaluări prin cereri de propuneri de proiecte Life), pot beneficia de sprijin financiar prin alte fonduri europene precum FEDR, FSE+, FEADR.

1 iunie 2024 – Ziua Internațională a Copilului, în Crângul Petrești

1 iunie 2024 – Ziua Internațională a Copilului, în Crângul Petrești

Copii, părinți și bunici, vă așteptăm cu mic cu mare pe 1 Iunie, în Crângul Petrești, să petrecem împreună o zi minunată de Ziua Internațională a Copilului! Am pregătit pentru voi multe surprize: teatru de păpuși, spectacol muzical interactiv cu Trupa Marili, parada mascotelor, baloane modelate, ateliere de jocuri, pictură, …
Citește mai mult
ANUNȚ PUBLIC privind selecția partenerilor care reprezintă mediul de afaceri și societatea civilă relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane

ANUNȚ PUBLIC privind selecția partenerilor care reprezintă mediul de afaceri și societatea civilă relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane

Anunț privind selecția partenerilor care reprezintă mediul de afaceri și societatea civilă relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea   Consiliul Județean Vrancea demarează procesul de constituire a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a …
Citește mai mult
Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinară în data de 28 mai 2024, ora 10.00