Oportunitati

Înapoi
imagine de fundal

Cerere de propuneri de proiecte 2024 Memorie europeană – programul CERV și zi de informare EACEA

Comisia europeanā, prin mandat de gestiune acordat Agenţiei executive europene pentru educaţie şi cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis până la 6 iunie a.c. o cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului european „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV).

Finanţarea are în vedere memoria colectivă europeană și comemorarea evenimentelor marcante din istoria europeană modernă, precum și sensibilizarea cetățenilor europeni cu privire la istoria, cultura, patrimoniul cultural și valorile lor comune.

 Titlul cererii: „Memorie europeană

 Proiectele pot fi naționale sau transnaționale.

Proiectele transnaționale sunt încurajate în mod deosebit. Durata implementării trebuie să fie cuprinsă între 12 şi 24 de luni.

 Fiecare cerere de proiect în cadrul apelului trebuie să abordeze doar unul dintre aceste subiecte reprezentând o anumită prioritate:

  • CERV-2024-CITIZENS-REM-TRANZITION – Tranziție democratică, (re-)construire şi întărire a societății bazate pe statul de drept, democrație şi drepturi fundamentale;
  • CERV-2024-CITIZENS-REM-HOLOCAUST – Consolidarea amintirii Holocaustului, a genocidului, a crimelor de război și a crimelor împotriva umanității pentru a consolida democrația în UE;
  • CERV-2024-CITIZENS-REM-HISTMIGRATION – Migrație, decolonizare și societăți europene multiculturale;
  • CERV-2024-CITIZENS-REM-EUINTEGRATION – Integrarea europeană şi realizările ei definitorii.

Bugetul disponibil pentru acest apel de finanţare este de 14.000.000 EUR.

Eligibilitatesolicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie sā fie entitāți publice sau private și sā fie organizații non-profit (pentru coordonatorii de proiect) sau/şi orientate către profit (pentru parteneri), inclusiv asociații de supraviețuitori, organizații culturale, de tineret, educaționale și de cercetare, etc. din ţările membre ale UE şi state non-UE care au semnat un acord de cooperare pentru acest program (lista este disponibilă în textul oficial al cererii menţionat mai jos).

zi de informare online va fi organizată în sprijinul potenţialilor beneficiari la 18 aprilie 2024. Înscrierile sunt deschise până la 16 aprilie a.c.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultaţi și:

Link to the topics of the call CERV-2024-CITIZENS-REM on the Funding & tender opportunities portalLink to the CERV-2024-CITIZENS-REM call document.

 Pe platforma europeanā deschisā pe pagina oficialā a cererii sunt înscrise la data prezentei note de informare 24 entitāți înregistrate din Albania, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Grecia, Italia, Polonia, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Suedia care îşi anunțā intenția de colaborare pentru aceastā finanțare.

Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 24 aprilie 2024, ora 10.00

Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 24 aprilie 2024, ora 10.00

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vrancea din data de  24 aprilie 2024, ora 10.00
Citește mai mult
Parc tematic la Mausoleul Eroilor din Mărășești

Parc tematic la Mausoleul Eroilor din Mărășești

Primul parc tematic din România care va reproduce la scară mai mică Lupta de la Mărășești din Primul Război Mondial va fi realizat în proximitatea Mausoleului Eroilor Mărășești. ”Realizarea unui parc tematic completează oferta muzeistică și educațională pentru copii și tineri în special. Este momentul ideal ca la sărbătorirea unui …
Citește mai mult
Locuri de muncă vacante la data de 18 aprilie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 18 aprilie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

La data de 18.04.2024 au fost declarate de către agenții economici 243 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și 227 locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă 
Citește mai mult