Noutati

Înapoi
imagine de fundal

A fost lansată licitația pentru concesiunea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor din județul Vrancea

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Vrancea Curată” a demarat procedura de atribuire a contractului pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a localităților din județul Vrancea, prin publicarea pe platforma SEAP a documentației de atribuire. Anunțul a fost transmis spre publicare și la Jurnalul Uniunii Europene.

În urma derulării procedurii de achiziție va fi atribuit un contract de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor la nivelul județului. Valoarea estimată a contractului de delegare a gestiunii serviciului este de 131.177.480 lei fără TVA.

Activitățile serviciului de salubrizare care fac obiectul delegării sunt:

– colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat

– colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale

– colectarea separată a deșeurilor biodegradabile

– colectarea deșeurilor periculoase provenite din gospodării

– colectarea deșeurilor voluminoase, inclusiv mobilă și saltele

– colectarea deșeurilor textile

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 2 aprilie 2024, iar criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate – preț.

 

 

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

Finanțare Erasmus pentru tinerii antreprenori – programul Piața unică, componenta COSME

Finanțare Erasmus pentru tinerii antreprenori – programul Piața unică, componenta COSME

Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles a deschis la 10 aprilie a.c. cererea de propuneri de proiecte „Erasmus pentru tinerii antreprenori” – apel juniori. Finanţarea este acordată prin programul european “Piaţa unică” (SMP) 2021-2027, componenta COSME. „Erasmus pentru Tinerii Antreprenori” este un program de …
Citește mai mult
Locuri de muncă vacante la data de 11 aprilie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 11 aprilie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

La data de 11.04.2024 au fost declarate de către agenții economici 279 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și 228 locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro)   Locuri de muncă în …
Citește mai mult
Locuri de muncă vacante la data de 11 aprilie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 11 aprilie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

La data de 11.04.2024 au fost declarate de către agenții economici 279 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și 228 locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă 
Citește mai mult