Hotărârea nr. 108 din 31 mai 2021, privind “Transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a imobilului teren în suprafață de 1584 mp situat în str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea, pentru construirea de locuințe de serviciu prin programul național "Construcţia de locuinţe de serviciu"