Hotărârea nr. 97 din 31 mai 2021, privind “Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”