Hotărârea nr. 104 din 31 mai 2021, privind „Retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Corp C4 - Policlinică Pediatrie", aflat în domeniul public al Județului Vrancea, pe durata derulării proiectului „Modernizare și Dotare Secție Ambulatoriu Pediatrie din Cadrul Spitalului Județean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focșani”