Modificarea Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr. 114/2018 referitor la transmiterea către Guvernul României a solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2371, in suprafata de 12,5ha, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vrancea și declararea acesteia din bun de interes public national în bun de interes public județean