HOTĂRÂREA nr. 98 din 28 mai 2020 privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judetean Vrancea nr. 87 din 31 mai 2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A, a amplasamentului si asigurarea condițiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare Stadion Tineretului- Str. Cuza Voda nr. 61” din municipiul Focsani