Hotărârea nr. 98/24.04.2024 privind „ Constituirea dreptului de superficie, uz și servitute de trecere cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 582 m2 în favoarea Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Focșani, aferent obiectivului de investiții ,,Construire Parc Industrial Vrancea”