Hotărârea nr. 97 din 5 mai 2022 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea”