Hotărârea nr. 97/24.04.2024 privind „Aprobarea încheierii protocolului între Administraţia Naţională “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiții ,,Construire Parc Industrial Vrancea”