HOTĂRÂREA nr. 96 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205K, km.0+350 conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km.0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”