HOTĂRÂREA nr. 96 din 28 mai 2020 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea"