HOTARAREA NR. 95 privind prelungirea pana la data de 31.12.2016 a duratei de implementare a proiectului "Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petresti si îmbunătătirea infrastructurii de acces”, cod SMIS 48179