HOTĂRÂREA nr. 95 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiții „Lucrări de consolidare si restaurare la Prefectura județul Putna din Focșani, strada Republicii, nr. 71 – rest de executat”