Hotărârea nr. 95 din 27 aprilie 2023 privind “Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Consiliul Județean Vrancea și Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”