HOTARAREA NR. 94 privind prelungirea până la data de 30.08.2016 a duratei de implementare a proiectului “Înființare și dotare baze salvamont S+P+E în comuna Nistorești și în comuna Păulești și reabilitare baza salvamont vila Rucăr din Soveja, județul Vrancea” cod SMIS 41894