Hotărârea nr. 94 din 5 mai 2022 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Suraia a sectorului de drum județean DJ 204D de la km 13+850 la km 16+800, situat în intravilanul comunei Suraia”