HOTĂRÂREA nr. 93 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204E dintre localitatile Mircestii Noi – Ciuslea – Strajescu - Doaga – DN 24”