HOTĂRÂREA nr. 93 din 28 mai 2020 privind darea în administrare Serviciului Public Judetean „SALVAMONT” Vrancea a imobilului ”Serviciul Public de Protecţie a Plantelor”, care apartine domeniului public al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea, situat în municipiul Focşani, str. Milcov nr. 40, cu destinația de sediu al Serviciului Public Judetean „SALVAMONT” Vrancea