Hotărârea nr. 93 din 27 aprilie 2023 privind „Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase aferentă unui număr de 153 arbori cu un volum brut de 161,19 m.c.”