HOTĂRÂREA nr. 93 din 26 iunie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Apostu, cod LMI VN-II-m-B-06532, din oraşul Odobesti, Str. Libertatii, nr. 51 aflat în proprietatea domnului Apostu Alexandru si a doamnelor Apostu Maria, Apostu Aurora-Emilia si Jaba Elena