HOTĂRÂREA nr. 92 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației la faza : Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție “Modernizarea infrastructurii de drum județean dintre localitățile - Gugești - Dragosloveni - Gura Caliței – Dealul Lung – Tinoasa – Poenița – Dumitrești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”