Hotărârea nr. 92 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Reghiu, Consiliul Local Gura Caliței pentru anul 2022”