HOTĂRÂREA nr. 92 din 26 iunie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casă, cod LMI VN-II-m-B-06408, din oraşul Focşani, Str. Cernei, nr. 27 aflat în proprietatea domnilor Apostu Gabriel si Apostu Sorin