HOTĂRÂREA nr. 91 din 31 mai 2017 privind transmiterea solicitarii de predare din administrarea Consiliului Local al comunei Vinatori in administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a portiunii din DC 143 de la km 0 + 000 la km 1+ 880, în vederea reabilitării